X

Patent Hakkı Nedir?

Patent Hakkı Nedir?


Pek çok buluş sahibinin Patent nedir? Patent hakkı nedir?” Gibi sorular sorduğu bilinmektedir. Patent, buluş ve fikirlerin belli bir süre ile tüm kullanım haklarının buluş sahibine ait olma durumudur. Çoğunlukla patent suresi 100 yıl gibi bir süre olarak bilinirken günümüzde daha farklı sürelerde de uygulanmaktadır.

Patent her buluş için kullanılmaz. Örneğin tıp bölümüne girecek, sağlıkla ilgili teknik gelişmeler bunların dışındadır. Ayrıca coğrafi keşifler vb. akredite olmaz. Patent alınabilmesi için tasarımın farklı faydaları olması gerekir. Örneğin tekerleği benzer bir ürünü mekerlek ismini vererek patentleştiremezsiniz. Yani burada yeni, faydalı, özgün ve ticari hale gelebilecek bir ürünün patenti alınabilir.  Fizik, matematik gibi temel bilimlerdeki keşifler, tıp biliminde insan hayatına etki eden gelişmeler, edebiyat eserleri gibi faaliyetler telif hakkı kapsamına girmektedir. Ancak tıp alanında bulunacak olan bir görüntüleme cihazının veya çok uzağı gösterebilen bir teleskopun patenti alınabilir.

Patent hakkı ve telif hakkı birbirine karıştırılan iki durum olsa da aralarında belirli farklar bulunmaktadır. Telif hakkı ortaya çıkarılan eserler ve fikirler ile ilgilidir. Peki, patent hakkı nedir?

Patent hakkı; bilimsel veya teknik bir buluşu kapsamaktadır. Ortaya konulan buluşun sahibinin kim olduğu ve ürünü kullanım haklarının kimde olduğunu belirlemektedir. Herhangi bir ürünün patentini almış olan bir kimse, Sınaî Mülkiyet Kanunu’nda belirlenmiş olan süre zarfında buluşu kullanabilir, üretebilir ve satabilir ve bundan bir ticari kazanç elde edebilir. Buluşun sahibi olan kimsenin, izni olmadan oluşunu kullanılması, üretilmesi veya satılması suçtur. Patent sahibinin hakları bu doğrultuda yasalar ile koruma altına alınmıştır.

Patent Hakkı Teşvikleri Nelerdir

1. Daha önce TÜBİTAK 1008 programından yararlanmamış tüm ulusal patent başvuruları için verilir.

2. Araştırma raporu, vekil destekleri, inceleme raporu ile tescil ödüllerini kapsar.

3. Ulusal araştırma raporu desteği

4. Vekil desteği

5. Ulusal tescil ödülü

6. Ulusal tescil vekil ödülü

Teşvik işlemlerinin içerisinde verilen ücretler her yıl değişmektedir. Ödül kısmında verilen ücretler ortalama 2 bin ila 3 bin TL arasında belirlenmiştir.

Logo Tescil Nedir

Firmaya ait ürün ve hizmetlerin markasının rakam, harf ve grafik öğeler kullanılarak sembolleştirilme işlemine logo denilmektedir. Amblemden ayırt edilen özelliği ise firmanın ismini de yansıtmasıdır. 

Bir logonun firmaya ait olduğunu belirtmek ve markaya ait hakların tamamını koruma altına almak için logo tescil işlemi yapılmaktadır. 

İlgili Konular
Türk Patent Sorgulama

Öncelikli olarak “Patent nedir?” sorusuna değinmekte fayda vardır. Patent, bir buluş ya da tasarımın tüm yeniliklerinin bir şirket veya bir kişiye ait olmasını resmileştiren belgedir. Bir ürün ya da tasarımın patentini alma durumunda satış, üretim ve…

Devamını Oku

Marka Patent Sorgulama

Marka Patent Sorgulama işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulmuş veri tabanından yapılmaktadır. Öncelikle markanın tescile konu olup olmadığı ve ayırt ediciliğinin kontrol edilmiş olması gereklidir. Mark Patent Sorgulama işlemi ya…

Devamını Oku

Faydalı Model Patent Farkı

Faydalı model; yeni ve sanayiye uygulanabilen her gelişme faydalı model ile korunmaya alınmaktadır. Kimyasal formül, yöntem ve sistemler faydalı model tescili ile koruma altına alınamazlar. Bu işlemler için kişi veya kurum mutlaka patent başvurusu ya…

Devamını Oku

Tasarım Tescil

Daha önce kamuya açılmamış, yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olma şartlarını taşıyan tasarımların kullanılma hakkının sahibinde olmasını sağlayan durum tescil işlemleridir. 6769 sayılı Kanuna göre bir buluşun tescil edilebilmesi için yeni ve ayırt…

Devamını Oku

Fikri ve Sınai Haklar

Fikri mülkiyet, telif veya fikri haklar olarak anılmaktadır. Bir tasarımın üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ifade etmektedir. Fikri mülkiyet bir kişi ve firmaya ait olan fikir ürünleridir. Söz konusu kişi veya firma tasar…

Devamını Oku

Türk Patent Marka Sorgulama

Türk Patent Marka Sorgulama İşlemleri Türk patent marka sorgulama yaparken öncesinde tasarım veya buluşun bir benzerinin daha önceden yapılıp yapılmadığından emin olunması gerekir. Burada buluş sahibinin titiz bir araştırma yapması gerekir. Çünkü ben…

Devamını Oku

İsim Patenti Alma

İsim patenti alma , o ürün veya hizmeti koruma altına almaktır. İsim patenti olarak geçen tarafınıza ait markanın tescil edilmesidir. Kullanılan veya kullanılacak olan markanızın isim patenti için başvuru yaparak hemen koruma süresini başlatabilirsin…

Devamını Oku

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir

Endüstriyel tasarım, bir tasarımın endüstri sektöründe kullanılabilmesi ve sanayiye uyarlanabilmesi için yapılan tasarımları kapsamaktadır. Tasarım ürünlerinin üzerinde şekiller, çizgiler, süslemeler vb. unsurlar bulunuyorsa ve daha önce bu şekilde b…

Devamını Oku

Uluslararası Patent Sorgulama

Uluslararası patent sorgulama işlemi, patentin alınıp alınmadığı veya hangi ülke sınırları içerisinde alındığını belirten bir aşamadır. Patent tescili yaptırmadan önce kişi veya kurumun patent sorgulama işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Çünkü patent…

Devamını Oku

Online Patent Sorgulama

Günümüzde her işlem için kurulmuş olan web siteleri vardır. Patent, marka, isim hakkı ve faydalı model gibi işlemlerin sorgulama ve bilgileme işlemleri için kurulmuş online patent sorgulama sitesi de bunlardan biridir. Bu siteler üzerinden patent işl…

Devamını Oku

Marka Tescil Fiyatları

Marka kişi veya firmaların isim, logo, renk, kelime ve kişi adlarını başkalarından ayıran her türlü işarettir. Marka tescili ile markanızı ya da logonuzu koruma altına alarak tüm kullanım haklarını elde edebilirsiniz. Marka başvuruları şahıs ya da şi…

Devamını Oku

Marka Tescil Başvurusu Nereden Yapılır?

Marka tescil başvurusu için, bireysel olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak, dilerseniz vekil atayarak, dilerseniz de karar patent firması aracılığı ile başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Marka tescil işlemlerinde karar patent size hızlı v…

Devamını Oku

İsim Hakkı Sorgulama

Yer almış olduğunuz sektörde istikrarlı bir başarı yakalayabilmenizin ilk adımlarından biri de hizmet ve ürünlerinizi en güvenli bir biçimde lanse edecek güçlü ve doğru bir isme sahip olmanızdır. Benzersiz ve ayırt edici profesyonel bir isme sahip ol…

Devamını Oku