Ana Sayfa Hizmetlerimiz Patent

Patent


“Patent nedir?” sorusunca şu cevabı vermek mümkündür; patent buluş sahibini, ortaya çıkarttığı buluşu belirli bir süre üretebilme, kullanabilme, satma ve ithal etme hakkını elinde bulundurduğu belgedir. Buluşu yapılan hemen her ürün patent koruması kapsamındadır. Buluşu yapılan bir sistem veya ürünün tüm hakları patent sahibine ait olmakta ve sahibinden izinsiz kullanılamamaktadır.

Patent, buluş veya ürün sahibine, ortaya çıkardığı ürünün satışı, çoğaltılması, pazarlanması ve bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî belgedir.

Aygıtlar, araçlar, kimyasal bileşikler ve işlemler patent koruması kapsamında değerlendirilmektedir. Patent yasalarının genel amacı, icat çıkarmayı, yaratıcı fikir ve yenilikleri teşvik etmek; bu teşvik sonucu ortaya çıkan ürünleri korumak ve buluşlarla elde edilen çözümleri sanayide uygulanabilir kılmaktır. Verilen patentlerin sanayide kullanılması ekonomik, teknik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Öyle ki sanayi alanında gelişmiş pek çok ülkenin vermiş olduğu patent sayıları bu düşünceyi kanıtlamaktadır.

Patent Başvuru Süreci

Faydalı model patent alma başvurusu öncesi yapılması gereken işlemlerin doğru takip edilmesi ve istenilen evrakların toplanması gerekir.

Başvuru işlemlerine başlanmadan önce başvuru yapılacak buluşun bir buluş dâhilinde nitelendirilip nitelendirilmediği ve benzer bir buluşun olup olmadığının sorgulanması gerekir.

 1. Online patent başvurusu
 2. Başvurular şekli olarak incelenir
 3. Şekli eksiklik halinde (tamamlama süresi 3 ay)
 4. Şekli uygunluk metni
 5. Araştırma raporu (başvuru tarihi başladıktan 15 ay içerisinde)
 6. Araştırma raporu talebi
 7. Sistem tercihi
 8. İnceleme istenmeyen durumlarda incelemesiz patent belgesi alınır
 9. İncelemeli sistem tercih edilirse inceleme talebi
 10. Olumlu olduğu taktirde incelemeli patent belgesi alınır
 11. Başvuru tarihinden itibaren her yıl yenileme ücretinin ödenmesi gerekir.
 12. Patent belgesi yayını

Faydalı model ve patent iki başvuru şeklinde hazırlanacak evraklar aynıdır.

 1. Tarifname
 2. İstemler
 3. Özet
 4. Buluşa ait çizim
 5. Özet

Türkiye’de Patent Almak

Patent almak isteyen kişi veya kurumlar öncelikli olarak Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunmalıdır. Yapılan başvuruda buluşun fayda sağladığı veya kendini diğer buluşlardan ayırdığı gibi konular netlik kazanmış ise başvuru onay alma ihtimali artacaktır. Bu işlemlerin yanında Türk Patent Enstitüsü üzerinden patent sorgulama işlemleri de kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Yukarıda verilen işlem ve belgeler Türkiye için geçerli olan durumlardır. Başvuru aşamasında patent hakkına aday olan buluşun hangi doğrultuda koruma altına alınacağı belirlenmelidir. Örneğin sadece Türkiye’yi kapsayacak bir koruma talebi mi yoksa uluslararası geçerliliği olan patent hakkı mı olup olmadığı belirlenmelidir. Eğer Türkiye’yi kapsayan bir hak talep edilmişse Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılır. Fakat Türkiye dışı bir ülke için hak talebi için Avrupa patent ofisine başvuru yapılmalıdır.

Patent Firması Seçimi

Patent işlemleri için bir firma ile çalışmak oldukça önemlidir. Araştırma ve inceleme işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılması ve bekleme aşamasındaki sürecin iyi yönetilmesi için bu alanda uzmanlaşmış firmalardan yardım alınabilmektedir. Kişi veya kurum kendi alanında beğendiği ve güven duyduğu herhangi bir firma bu anlamda çalışabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Patent Nasıl Alınır?

Buluş sahibi patent işlemleri için Türk Marka ve Patent Kurumana başvuru yaparak buluşuna hak talep belgesi alabilmektedir.

Patent Türleri Nelerdir?

Patent türleri; incelemeli, incelemesiz patent ve faydalı model patent olmak üzere toplam üç türden oluşmaktadır.

Patent Süresi Ne Kadardır?

İncelemeli patent 20 yıl, incelemesiz patent belgeleri 7 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.  Faydalı model patent başvuruları ise 10 yıl süre geçerliliğin korumaktadır.