Patent Red Nedenleri

Patent Red Nedenleri


Türk Patent ve Marka Kurumu patent red nedenleri; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde markanızı tescillemek istediniz. Ve marka başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Türk Patent ve Marka Kurumu markanızı incelemeye aldıktan sonra 2 tane karardan birini verir. Bunlardan birincisi markanızın Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından kabul edilip Resmi Bültende yayınlanmasıdır. Bir diğeri ise markanıza kısmi red / red kararı vermesidir.

Kurumun Kısmi Red / Red kararlarının gerekçeleri farklı şekillerde olabilir. Bu kararlar ve neden nasıl verildiği hakkındaki bilgiler ise şu şekildedir.

7/1A bendine örnek olarak asıl unsur ;

Marka tescili istenilen marka kesinlikle ayırt edici olmadığı kanaatidir. Kısacası markanın tescil edilmesinde ki sebep farklı kişilerden ve markalardan ayrılmaktır. Bu ayırt edicilik yok ise marka tescilinin de bir anlamı kalmamaktadır. O sebepten Türk Patent ve Marka Kurumu RED kararı vermektedir.

Müvekkilimiz olarak marka başvurusu gerçekleştirmek istediğinizde kendinize göre haklı sebepleriniz olabilir. Bu haklı sebepleri Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru esnasında veremeyiz. Doğal olarak Türk Patent ve Marka Kurumunda ki uzman kendi bakış açısı ile karar verir. İtiraz ettiğimizde haklı sebeplerimizi ve neden ayırt edici olduğumuzu ispatlamamız gerekmektedir.

Güvende kalitede 1’inci markası başvurusu yapılmak istenildiğinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 7/1/a bendi gereğince RED edilmiştir. Sebebi ise ayırt edici olmadığı ve bir bütün olarak herkesin bu ibareyi kullanabileceğidir. Herkes ürettiği üründe yada verdiği hizmette 1’inci olduğunu düşünür. Kimse yola çıkarken 10.’uncu olacağım diye düşünmez. Herkes sektöründe öncü ve lider olmak ister. Bu sebepten TPMK markayı RED etmiştir.

7/1B bendine örnek olarak asıl unsur ;

Markanızın araştırması siz ya da vekil firma tarafından yapılır. Ve başvuru aşamasına geçilir. Başvuru aşamasında markanızı inceleyen uzman markanızın başka bir markaya benzediğini ya da başka marka ile bire bir aynı olduğunu düşünüp bu kararı verebilir.

Markanızı tek bir uzman incelediği için kişiden kişiye değişebilecek benzerlik olayı yüzünden gelen red kararlarını inceleyip haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bu karara itiraz edip dosyanızı YİDK (Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu)’nun incelemesini talep edebilirsiniz. Markanızı burada heyet yani birkaç uzman inceleyeceğinden kararın değişme olasılığı mevcuttur.

7/1C bendine örnek olarak asıl unsur ;

Markanızı tescil ettirmek istediğinizde markanızın diğer markalardan ayırt edici özelliğe sahip olması ve size özel olması gerekmektedir. Yani herkes tarafından bilinen kullanılan marka, amblem olmaması gerekmektedir.

Örneğin markanızı unlu mamüller emtiasında almak istiyorsunuz ve marka olarak da ekmek markasını düşünüyorsunuz. Kurum markanızı 7/1c bendi gereği red eder. Çünkü siz unlu mamüller sektöründe ekmek markasını alırsanız hiç kimse ekmek üretip satamaz.

7/1d bendine örnek olarak asıl unsur ;

Markanızı belirlerken herkes tarafından kullanılan veya belirli meslek, ticaret grubu ve sanata mensup olanları ayırt etmeye yarayan kelimeleri tescil ettiremezsiniz.

Örneğin markanız doktor, mühendis, danışman olarak tescil ettiremezsiniz.

7/1E bendine örnek olarak asıl unsur ;

Markanızı belirlerken malın doğal yapısından dolayı ortaya çıkmış malın kendisine şeklini veya mala değerini veren markalar tescil ettirilemez.

Örneğin markanız kuyumculuk sektöründe tescil ettirmek istiyorsunuz altın , elmas olarak markanızı kuyumculuk sektöründe tescil ettiremezsiniz. Çünkü altın doğal bir maden olduğu için ve kuyumculukta kullanıldığı için tescil ettiremezsiniz. Fakat altın kafe olarak kafe sektöründe tescil ettirebilirsiniz.

7/1F bendine örnek olarak asıl unsur ;

Marka tescili yaptırmak istediniz marka araştırmaya başladınız bu seçeceğiniz markanın halkı yanıltmaması gerekmektedir.

İlgili Hizmetler
İlgili Konular
Patent Nedir?

Patentin kapsamına; araçlar, cihazlar, elektrikli ve elektronik aletler, kimyasal karışım ve bileşikler, biyolojik ürünler, üretim sistem ve yönetimleri patent koruması içindedir. Patent; ürünün veya icadın sahibine, icat ettiği ürünle ilgili her tür…

Devamını Oku

Patent Teşvikleri

Patent ve Faydalı model başvuruları KOSGEB tarafından üst limit 150,000 TL olmak kaydı ile desteklenmektedir, Başvuruda yapılan masrafların fatura tutarının 60 a kadarını karşılamaktadır, Patent Teşvikleri şahıs ve şirket olarak ayrımı yapmaksızın KO…

Devamını Oku

Kosgeb Marka Tescil Desteği

Markalaşma adımlarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak isteyen girişimciler için sunulan destekler bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın tercih edilen ve en avantajlı desteklerden biri KOSGEB Marka Tescil Desteği uygulamasıdır. Bu uygulamaya göre KO…

Devamını Oku

Marka Patent

Marka,özünde bir değerdir. Bu değerin en temel amacı ise işletmenin veya kişinin imajını ya da hizmetlerini, o imaj ya da hizmetin potansiyel hedef kitlesine / tüketicisine sunmaktır. Marka patent başvurusu ise tam da bu noktada devreye giren ve mark…

Devamını Oku