ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi


ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, iş yerlerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uygulanır. ISO 45001, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmelerine yardımcı olan bir çerçeve sunar.

Standartın Temel Unsurları

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini kurma, uygulama, sürdürme ve sürekli olarak iyileştirme amacını taşır. Bu standart, aşağıdaki temel unsurları içerir:

  1. Politika ve Taahhüt: İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği politikalarını belirlemeleri ve bu politikaları uygulamaya yönelik taahhütte bulunmaları.

  2. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: İş yerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve bu risklere yönelik etkili bir şekilde yönetim planlarının oluşturulması.

  3. Yasal Uyumluluk: İlgili yasal düzenlemelere uyum sağlama ve bu düzenlemelere uygunluğun sürekli olarak izlenmesi.

  4. Eğitim ve Farkındalık: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi, farkındalığının artırılması ve katılımının teşvik edilmesi.

  5. Acil Durum Hazırlığı ve Tepki: İş yerindeki acil durumları yönetmek için planların oluşturulması ve uygulanması.

  6. Performans İzleme ve Ölçüm: İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli olarak izlenmesi ve ölçülmesi.

  7. Sürekli İyileştirme: ISO 45001'in temel prensibi olan sürekli iyileştirme döngüsünün uygulanması; süreçlerin ve politikaların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi.

Belgeleme ve Sertifikasyon

ISO 45001 standardına uygunluğunu kanıtlayan işletmeler, belgeleme ve sertifikasyon süreçlerinden geçebilirler. Bu süreç, bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından işletmenin standarta uygunluğunun değerlendirilmesini içerir.

ISO 45001 Belgesi, işletmeye sağladığı avantajlar nedeniyle birçok firma tarafından tercih edilmektedir. Bu avantajlar arasında iş güvenliği performansının artırılması, yasal uyumluluğun sağlanması, iş kazalarının ve hastalıklarının azaltılması gibi konular bulunmaktadır.

Sonuç olarak, ISO 45001 Belgesi, iş sağlığı ve güvenliği konularında bir çerçeve sunarak işletmelerin bu alanlarda etkili bir yönetim sistemine sahip olmalarına katkı sağlar. Standart, sadece işletmelerin yasal gereksinimlere uygunluğunu değil, aynı zamanda çalışanların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmalarını hedefler.

 

ISO kalite belgelerine sahip olmak istiyorsanız iso9001.com.tr üzerinden belge temin edebilirsiniz. Güncel kampanyaları Kampanyalar sayfasından takip edin, cazip fırsatları kaçırmayın..

İlgili Hizmetler
İlgili Konular
İso 9001 Nedir

Standardizasyon çalışmaları sonucunda sanayi, ticaret ve tüketicilere katkı sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur. ISO 135 ülkenin ulusal Standart kuruluşlarının katkısı ve katılmasıyla,…

Devamını Oku

ISO 13485 Belgesi

ISO 13485 sisteminin amacı, AB uyum süreci esnasında tıbbi cihaz imalatçıları mevcut yasal yükümlülükleri, müşteri beklentilerini karşılamak, verimliliği artırabilmek ve kanuni bir dayanak bulmak amacıyla kalite sistemi kurmak ve bu oluşturulan kalit…

Devamını Oku

ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi

ISO Standart Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilen Çevre Yönetim Standardıdır. Bu çevre yönetim serisi kurum ve kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Kurum ve kuruluşların faaliyetlerinden kaynakla…

Devamını Oku

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

Gıdaların temiz, sağlıklı, besleyici olması gıda tüketicisinin temel talebidir. Bu istek ve talep kesin ve değişmez bir kalite ölçütüdür. Bu ölçüyü elde edebilmenin şartı ise Gıda Güvenliği Kontrol Sistemidir. Fakat bu süreç, çok uzun, sıkıntılı ve z…

Devamını Oku

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi

Bilgi dünyanın en değerli ürünüdür. Bilgi sahibi iseniz dünyaya hükmedebilirsiniz veya dünya savaşı çıkarabilirsiniz ya da hastalıklarla mücadele edip insanlığa yardım edebiliriniz. Bunun için şirketler ve işletmeler bilgileriniz saklamaya önem verir…

Devamını Oku

Ce Belgesi

CE işareti " Conformite European " kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı " European Conformity " , Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti kesinlikle marka değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğu anlamına gel…

Devamını Oku

TSE TSEK Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü 1964 yılında “Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkı) “ vererek ürün belgelendirmesini başlatmıştır. TSE’ nin bu uygulamasının ilk baştaki amacı, üreticilerin belirlenen standartlara uygun, yük…

Devamını Oku

KVKK Bilgilendirme Metni

Günümüzde bilgi paylaşımının büyük bir hız kazanması neticesinde 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza girmiş ve çıkan yönetmelikleri çerçevesinde de uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu kanun ve uy…

Devamını Oku