Marka Patent

Marka Patent


Marka,özünde bir değerdir. Bu değerin en temel amacı ise işletmenin veya kişinin imajını ya da hizmetlerini, o imaj ya da hizmetin potansiyel hedef kitlesine / tüketicisine sunmaktır. Marka patent başvurusu ise tam da bu noktada devreye giren ve marka sahibinin haklarını koruma altına alan bir girişimdir. Patent başvurusu yapan ve markasının patentini alan hak sahipleri, bu haklarını kamuoyuna duyurmuş olduğu gibi, söz konusu markanın başkası tarafından kullanılmasını da engeller.

Kimler Marka Tescili Başvurusu Yapabilir?

Marka Tescil işlemi ile yasalarla koruma altına alınır. Bu sayede kişinin ya da işletmesinin imaj ve varlığına yönelik kasti ya da tesadüfi zararlar önlenmiş olur. Markasının başkaları tarafından taklit edilmesini önlemek ve marka imajını güvence altına almak isteyen kişiler, aşağıda verilen şartları karşılamak koşuluyla marka tescili yapabilir;

  • Herhangi bir ticari ya da sınai faaliyet gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler,
  • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kurul Anlaşması hükümleri gereğince patent başvurusu yapma hakkına sahip olan kişiler,
  • Karşılıklılık ilkesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişilere fiilen ya da kanunen marka koruması hakkı tanıyan devletlerin uyruğunda bulunan gerçek ya da tüzel kişiler,

Patent alma ücretleri gibi diğer şartları da gerçekleştirmek koşuluyla tescil başvurusu yapabilir.

Patent ve Marka Vekili Kimdir?

Marka patent başvurusu yapmak için belirli şartları karşılamak ve belirli adımları başarıyla tamamlamak gereklidir. Süreci daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen marka sahiplerinin öncelikli tercihleri ise marka vekilleridir.

Marka,Patent vekili, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisine sahip olan kişilerdir. Buluş, patent, tasarım, ürün adları, coğrafi işler gibi alanlarda işlem yapma yetkisi bulunan vekillerin, aynı zamanda markaya yönelik hakların korunması konusunda da danışmanlık hizmeti sunduklarını söylemek mümkündür.

 Marka ve Patent  vekilleri, bu alanda uzman olan kişilerdir. Söz konusu statüyü elde etmek için dört yıllık bir üniversite mezunu olduklarını, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yılda bir olmak üzere gerçekleştirilen iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladıklarını söylemek mümkündür.

İlgili Hizmetler
İlgili Konular
Patent Nedir?

Patentin kapsamına; araçlar, cihazlar, elektrikli ve elektronik aletler, kimyasal karışım ve bileşikler, biyolojik ürünler, üretim sistem ve yönetimleri patent koruması içindedir. Patent; ürünün veya icadın sahibine, icat ettiği ürünle ilgili her tür…

Devamını Oku

Patent Teşvikleri

Patent ve Faydalı model başvuruları KOSGEB tarafından üst limit 150,000 TL olmak kaydı ile desteklenmektedir, Başvuruda yapılan masrafların fatura tutarının 60 a kadarını karşılamaktadır, Patent Teşvikleri şahıs ve şirket olarak ayrımı yapmaksızın KO…

Devamını Oku

Kosgeb Marka Tescil Desteği

Markalaşma adımlarını hızlandırmak ve kolaylaştırmak isteyen girişimciler için sunulan destekler bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın tercih edilen ve en avantajlı desteklerden biri KOSGEB Marka Tescil Desteği uygulamasıdır. Bu uygulamaya göre KO…

Devamını Oku

Patent Red Nedenleri

Türk Patent ve Marka Kurumu patent red nedenleri; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde markanızı tescillemek istediniz. Ve marka başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Türk Patent ve Marka Kurumu markanızı incelemeye aldıktan sonra 2 tane karardan birini ver…

Devamını Oku