Endüstriyel Tasarım Tescili Lisansı

Endüstriyel Tasarım Tescili Lisansı


Endüstriyel tasarım tescil korumasını elde ettikten sonra, tasarım konusu ile ilgili olarak belirlenen coğrafyada tüm hukuki haklar başvuru sahibine ait olmaktadır. Başvuru sahibi 554 sayılı Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’sinde belirtilen şartlarda başka şahıs veya tüzel kişiliklere endüstriyel tasarım tescilini kullanılmasına izin verebilmektedir.

Bu duruma endüstriyel tasarım tescil lisans verme hakkı denilmektedir. Başvuru sahibi ilgili endüstriyel tasarım tescil konusu ürünü kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik arasında lisans sözleşmesi yapmaktadır. Bu yapılan lisans sözleşmesi, Türk Patent Enstitüsü’ne bildirildiğinde; endüstriyel tasarım tescil konusu ürün kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik lisans sözleşmesinde belirlenen kurallar çerçevesinde ticaret yapabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım Tescili Lisans İşlemleri

Endüstriyel tasarım tescili;bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin,çizgi,şekil,biçim,renk,doku,malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür.

Endüstriyel tasarım da yapılabilmesi için aranan bazı şartlar vardır bunlar ;

  • Yeni mi?
  • Ayırt edici özelliği var mı?
  • Ürün üzerüne uygulanabilir mi

YENİLİK

Bir tasarımın aynısı başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.Tasarımlar küçük ayrıntılarla farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

AYIRT EDİCİLİK

Her yeni olan tasarım için endüstriyel  tasarım tescil başvurusu yapılamaz.Söz konusu tasarımın aynı zaman da belirgin bir ayırt edici özelliğe sahip olması gerekir.

Tasarımın Ürün Üzerinde Uygulanabilir Olması

Endüstriyel tasarım tescil basvurusu yapmak  istiyorsak bu tasarımın bir endüstriyel ürün üzerine uygulanabilir olmas gerekmektedir.

Endüstriyel tasarım tascil almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar tescil isteme ve korunma hakkının sahibidir.aynı tasarımı yapanlardan hangisi önce basvuru yapmışsa o başvuru ve patent koruma tescili korunmaktadır.

TPE tasarım tescili için gerekli olan belgeler;

  • Dilekçe
  • Vekaletname
  • Tarifname
  • İstemler
  • Ücret v.b

Basvuru yapıldıktan sonra resmi Endüstriyel Tasarımlar bülteninde yayımlanarak ilan edilir.Korumanın başlaması dilekçenin TPE tarafında yapıldığı tarih,saat ve dakika itibarı ile başvuru süreci ve koruma başlamış olur.Başvuru altı ay boyunca bu bültende yayımlanır,yayıma itiraz üç ay içerisinde yapılabilinir,eğer itiraz var ise itirazını yazılı belgeler ile ispatlamak durumundadır.İtirazın ispatlanmaması durumunda TPE tasarımın tesciline karar vererek kararını tasarım siciline kaydeder ve resmi gazetesinde  ilan ederek tescil belgesini başvuru sahibine gönderir.Endüstriyel tasarımın korunması beş yıldır.bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilinir.Endüstriyel tasarım belgesi hakkı devredilebilinir,lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir,veraset yolu ile varislere intikal edilebilinir ya da rehin edilebilinir.

İlgili Hizmetler
İlgili Konular
Tasarımların Uluslararası Tescili

Endüstriyel tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Sistemi tasarımcı için ekonomik, kolay ve etkin bir tescil sistemine duyulan ihtiyaç dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Lahey sisteminin genel amacı kendi endüstriyel tasarım aldığımız ülke dış…

Devamını Oku

Tasarım Tescili Sorgulama

Tasarım tescili sorgulama, tasarım tescili yapılmadan önce oluşturulmuş olan tasarım tescil örneklerini incelemek için kullanılan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kullanılan bir servistir. Tasarım tescili sorgulama ekranı sayesinde ürünün tesci…

Devamını Oku

Tasarım Tescili Örnekleri

TPe web sitesi üzerinde tasarım tescil örnekleri ve tasarım tescil türleri bulunmaktadır. Tasarım tescil örnekleri tasarımın türüne göre değişen belgelerden oluşmaktadır. Tasarım yapmadan önce var olan tasarım örnekleri başvuru ekranı üzerinden incel…

Devamını Oku

Tasarım Tescil Ücretleri

Tasarım tescil ücretleri her yıl yeni ücretlendirmelere tabi tutulmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu güncel yıla ait ücretleri belirlemektedir. E-devlet üzerinden yapılan marka tescil, faydalı model başvuru, tasarım tescil başvuru gibi başlıkların…

Devamını Oku

Türk Patent Tasarım Sorgulama

Türk patent tasarım sorgulama, Türk Patent ve Marka Kurumu için oluşturulmuş olan web sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Bu işlemler sayesinde ürünün tescil ve tasarım aşamasındaki her bilgiye ayrıntılı bir şekilde ulaşılmaktadır. Yapı…

Devamını Oku

Endüstriyel Tasarım Tescil Resimleri

Tasarım tescili için yapılan başvurularda kullanacağınız resimlerin çok büyük bir önemi vardır. Tasarım korumasının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kullandığınız görselleri elinizden geldiğince en yüksek çözünürlükte sunmaya özen gösterin. Sundu…

Devamını Oku