Endüstriyel Tasarım Tescili


Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel tasarım tescili, bir tasarımın endüstri sektöründe kullanılabilmesi ve sanayiye uyarlanabilmesi için yapılan tasarımları kapsamaktadır.

Tasarım ürünlerinin üzerinde şekiller, çizgiler, süslemeler vb. unsurlar bulunuyorsa ve daha önce bu şekilde bir tasarım yoksa; bununla birlikte diğer tasarımlardan ayırt edilmesi kolay ise bu tasarım tescil edilmektedir. Tasarımın tescil edilebilmesi için öncelikli olarak başvuruların doğru bir şekilde yapılması gerekir. Yapılan başvurular tasarım ve marka vekilleri tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve sıkıntılı durumları belirtilmektedir. Eğer tasarım içerisinde bir sıkıntı görülmemişse böyle durumlarda tasarım resmi bültenden yayınlanmaktadır. Resmi bültende yayınlanan tasarımlara itiraz edilebilmektedir. Eğer tasarım yayındayken herhangi bir itiraz gelmez ise tasarımın tescil belgesini almaya hak kazanılmış demektir.

Endüstriyel tasarım tescili, insan yaşamını ilgilendiren, sanayide üretilen ve tasarlanma koşullarını sağlayan ürünlerin resmi kurumlar tarafından korunmasını sağlayan bir takım işlemlere verilen isimdir. Endüstriyel tasarım örnekleri geniş bir yelpazede yer almaktadır. Otomotiv, tekstil ve sanayi endüstrisi gibi alanlara hizmet veren kurumlar örnek olarak gösterilebilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım Tescili Nasıl Alınır?

Endüstriyel herhangi bir ürün için tasarım tescili oluşturmak istendiği zaman öncelikli olarak başvuru işlemlerinin yapılması gerekir. Endüstriyel tasarım tescili için başvuru yapılacak kurum Türk Patent Enstitüsü'dür.

Patent başvuruları ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 yolla yapılmaktadır.

Başvuru süreci;

1.      Başvuru için gerekli evraklar temin edilir.

2.      Kuruma ait elektronik formlar doldurulur.

3.      Ürün incelemeye tabi tutulur, uygun bulunduğu durumlarda ise kayıt altına alınır.

4.      Sicil kaydı gerçekleşen ürün bir süre itirazlara açılır.

5.      İtiraz gerçekleşmez ise tescil belgesi hazırlanır.

Ortaya çıkarılan buluş, yeni ve ayırt edici özellikler içeriyor ve aynısından piyasada yoksa tescil için başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca bu ürün sadece Türkiye'de değil dünyada da görülmemiş olacaktır.

Tasarım tescili 5 yıl içerisinde yenilenmesi gereken bir işlemdir. Patent alacak ürün, 25 yıl süreyle koruma altına alınır. Sonraki süreçlerde ise topluma mal edilir.

Tasarım tescil ücretleri her yıl değişen bir durumdur. Patentin ulusal veya uluslararası alınması, buluşun türü gibi durumlar tasarım tescil ücretleri hakkında belirleyici rol oynamaktadır. 

Tasarım tescil ücretleri, e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda belirlenen bankalara yatırılmaktadır. Başvuru ücretlerinin güncellendiği bu noktada unutulmamalıdır.

Endüstriyel Tasarım Tescil Örnekleri

Günümüzde endüstri altında çalışan her kurum tasarım tescil örnekleri arasında kabul edilmektedir. Otomotiv, sanayi, tekstil gibi kuruluşlar endüstriyel tarza hizmet veren kurumlardır. Bu kurumlarda ortaya çıkan buluş ve icatlar birtakım işlemlerle koruma altına alınmaktadır. 

Yapılan bir ürünün tasarım tescilini sorgulamak için öncelikli olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna ait tescil sorgulama sayfası üzerinden işlem alınmalıdır. Tasarımın tüm detay ve bilgileri bu sistemde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Uluslararası Patent Sorgulama

Patent tescil işlemleri yapılmadan önce kişi veya kurumun mutlaka patent sorgulama işlemi yaptırması gerekir. Türkiye dışında yapılacak bir patent başvurusunun yurtdışında da korunması halinde kişi veya kurum rüçhan haklarını kullanarak Paris Sözleşmesi’ne ilişiği olan ülkelerde patent başvurusu yapabilmektedir. Bu taraf ülkeler dışında herhangi bir ülkeye başvuru işlemi geçersiz sayılmaktadır.

Patent ve faydalı model gibi işlemler için yapılan başvuruların hangi ülkeye yapılmış ise o ülkede koruma sağladığı unutulmamalıdır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru işlemleri için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulmalıdır.


Neden Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel tasarım tescili konuları olan tasarımlar, çizimler, taslaklar, ürünler tasarımcısı tarafından oluşturulduğunda özgün tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Özgün tasarımların ortaya çıkarılması tasarımcının emek ve zaman harcaması demektir.

Günümüzde iletişim kanallarının oldukça gelişmesi ve yaygınlaşması, tasarımcının ortaya çıkardığı ürün veya tasarımların anında yayılması ve taklit edilmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenledir ki özellikle tasarımcıların, firmaların yeni ürünlerinin piyasaya sürülmeden önce mutlaka endüstriyel tasarım tescil başvurularının yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım Tescil Süresi

Türkiye’de Endüstriyel tasarım tescilini yapabilecek tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka kurumudur. Tasarım tescili ile ilgili yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsünce veya onun yetkili olarak atadığı kurumlarca yapılır. Karar Paten olarak 16 yıldır tasarım tescili, marka tescili ve patent tescili konusunda hizmet vermekteyiz. Karar Patent olarak birçok firma veya şahısın tasarım tescili işlemlerini tamamladık. Tescili yapılan tasarıma Türk Patent Enstitüsü tarafından “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” verilir.
5 yıllık süre sonunda tekrar müracaat edilmesi halinde tekrar uzatılır. Toplamda tasarım koruma 25 yıla kadar uzatılabilir.
Dolayısıyla tescil sahibinin izni olmadan koruma altındaki tasarımın uygulandığı ürünü imal edemez, üretemez, piyasaya süremez, satamaz, sözleşme ile bir başkasına devredemez, ithal veya ihraç edemez, ticari amaçla kullanamaz veya ticari amaçlarla elinde bulunduramaz.

Endüstriyel Tasarım Tescili Takip ve İzleme

Tasarım Tescili Takip ve İzlemeTürk Patent ve Marka kurumuna başvurusu yapılmış olan endüstriyel tasarımlar kurum tarafından inceleme sürecine alınmaktadır. İnceleme süresi tamamlanınca tasarımlar, resmi endüstriyel tasarımlar bülteninde yayınlanmaktadır. Endüstriyel tasarımın yayın süresi 6 aydır. Tasarımlar 6 aylık yayın dönemi ile birlikte 3.şahısların görüşüne sunulmaktadır. Bu süreçte tasarımımıza benzer başvuru olup olmadığı düzenli takip ile gerçekleşmektedir. Tasarım izleme ile birlikte tasarımımıza benzer kötü niyetli başvuruları tespit ederek müvekkillerimizin hak kayıplarından etkilenmemelerini sağlayabiliriz. Bu yayın sürecinde deliller ile birlikte itirazımızı gerçekleştirebiliriz. Benzer tasarımlara bu yayın süresinde itiraz edilmediği takdirde tasarımlar tescil edilecektir.

Tasarım Tescili İzleme Süreçleri

Tasarım bülteni her ayın birinde yayımlanır. Tasarım başvurularının 3. şahısların dikkatine sunulması amacıyla 6 ay süre ile yayımlanan resmi bültendir. Tasarım başvurusunu yapmış olduğunuz ürününüz uzman ekiplerimiz tarafından kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan ürün Türk Patent ve Marka kurumunun yayınladığı aylık bültenle karşılaştırılarak benzer bulunan tasarımlar sizlere bilgi verilir.

Endüstriyel Tasarım Tesicili Bülten İtirazı


Tasarım Tescili Bülten İtirazıEndüstriyel Tasarım Tescili Bülten itirazı; Endüstriyel Tasarım bültenleri ayda iki kez Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yayınlanmakta olup benzer görülen tasarımlara Türk Patent ve Marka nezdinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İtiraz edilmeyen tasarımlar Türk Patent ve Marka Kurumunun kararı ile tescil edilebilir. İtiraz edilen tasarımlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirme sonucunda alınan karar ile tasarımın iptali, tasarımın kısmen devam etmesi yada tasarım itirazına yapılan itirazın kabul edilmemesi şeklinde devam etmektedir.

Tescil edilen Endüstriyel tasarımlar ancak Dava yolu ile iptal edilebilir.  Endüstriyel tasarım itiraz süresi 3 aydır