Marka Tescil


 

Marka tescil işlemleri başvuru aşamasından önce gerekli kontroller sağlanarak birebir bir başvuru yok ise araştırmalardan sonra işlemler başlatılır. Marka tescil işlemleri koşullar sağlamak kaydıyla kişi adları dahil , sözcükler, şekiller , renkler , harfler, sayılar, ambalaj biçimleri olmak üzere her türlü işaret marka tescilini konu olabilir. Marka tescil araştırmaları kullanım gösterdiğiniz faaliyet göre sağlanmaktadır. Kurum tarafında 45 sınıf bulunmaktadır . Bu 45 sınıf gösterilen faaliyet kapsamına göre belirlenmektedir.

Marka tescil süreçleri 6-8 ay içerisinde sonuçlanır. Dosya kurum tarafından 4 aylık bir süre içerisinde kısmi olarak yada red olarak yayınlanmaz ise yayın dönemine çıkartılır. Yayın süreci  2 ay sürmektedir. Yayın sürecinde şirketler yada şahıslar tarafından itiraz hakkı bulunmaktadır .bu süreçte dosyanıza herhangi bir itiraz gelmez ise markanız tecil edilmek üzere tescil birimine yönlendirilir. Son ödeme olarak belge ücreti ödenir ve markanız 10 yıl boyunca koruma altına alınır. Marka tescillerinde logo zorunluluğu bulunmamaktadır ,düz yazı olarak da başvuru sağlanabilir . Tescil süres olan 10 yıl doldurduktan sonra dosyanıza yenileme işlemi yapma hakkınız bulunmaktadır. bu 10 yıl süre içerisinde markanız izleme altına alınır ve herhangi bezer bir marka bulunursa tarafınıza bilgilendirme yapılır. Dilerseniz bu isimlere yayın süreci içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Marka tescili yapmanın en önemli kısımlarından biri olan isim hakkı korumadır. Yani tescil ettirdiğiniz marka ibaresi başka bir şirket yada şahıs tarafından aynı kapsamda tescil ettirilmesi ve kullanım sağlamasını engellemektir. Eğer marka tescili yapılmaz ise ismi kullandığınız şirketiniz başka biri tarafından tescili sağlanabilir . bu sizlerin kapsamında kötü kullanıma dair herhangi bir marka başvurusu haksız kazanç elde edeceğinden bu gibi risklerin önüne geçmek adına başvurunun reddi gerekmektedir. bu markanın tescili tüketici nezdinde karışıklığa sebep olacaktır. tüketici tarafından sizlerin kullanımda bulunduğunuz markanızın izlenimi uyandıracaktır. Tüketici, sırf sizlerin markalarına benzediği gerekçesiyle işbu markayı tercih edebilecektir. Markanızın tescilini sağladığınız şirket unvanınız yada adres gibi konularda değişiklik yapılması durumunda, dosyanız için suret talebinde bulunulabilir. Suret belgesi değişiklik yapılan kapsamlarda güncel belge alımıdır. Marka tescili yapıldığı takdirde tescilinde bulunduğunuz ismin lisansını verebilme hakkınız bulunmaktadır. lisans talebi şirket yada şahıs tarafından  markanızı kullanmak isteyen taraflara belirli bir anlaşma hususunda verilmektedir.


Marka Tescili Red Nedenleri

Tescil için müracaat edilen markaların bazı sebeplerle tescilleri red edilebilir. Bu red iki türlü olur. Mutlak red ve kısmi red.

Mutlak ve Kısmi Red Sebepleri

İşletmenin ürün ve hizmetleri diğer şirket/işletmeden ayırt edici özelliği olmayan, çizimle görüntülenemeyen ve benzer şekilde ifade edilemeyen baskı yoluyla işaretler.
Aynı türdeki ürün ve hizmetlerle ilgili tescil edilen marka ya da tescil müracaatı yapılan marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar.
Ticaret sahasında ürün ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini gösteren işaret ve isimleri tek başına içeren markalar.
Ürünün özgün yapısını ve bu yapıdan ortaya çıkan doğal halini ya da teknik sonucu elde etmek için mecburi olan, kendisine ürünün şeklini veya ürüne asli değerini veren şekli barındıran işaretler.
Ürün ve hizmetin şekli, kalitesi, niceliği, üretim yeri ve coğrafi kaynağı gibi konularda toplumu yanıltabilecek markalar.
Yetkili kurumlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6.ncı maddesine göre reddedilecek markalar.
Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6.ncı maddesi dışında kalan fakat toplumu ilgilendiren, tarihsel, kültürel bakımdan topluma mal olmuş ve ilgili kurumların tescil müsaadesi vermediği işaret, amblem vb. barındıran markalar.
Maliki tarafından müsaade edilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6.ncı maddesi çerçevesinde tanınmış markalar.
İçinde dini değer ve sembol markalar.


Marka Tescil Lisansı olan marka sahibi başkalarına markasının kullanım hakkı ile alakalı izin veya kullanım hakkı verecekse lisans işlemi yapması gerekir. Bu sayede marka hakkı yine marka sahibinde kalır ancak belirlenen şartlara göre marka sahibi istediği kişi veya şirketlere markasının kullanım hakkını lisans işlemi ile vermiş olur.

Günümüzde birçok marka lisans işlemi sayesinde markasını büyütmekte isim hakkı vererek lisans işlemi sayesinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Lisans veren marka sahibi isterse markası ile alakalı sahip olduğu tüm hakların kullanımı tamamen verebileceği gibi isterse tüm hakları vermeyerek belirleyeceği şartlar çerçevesinde sadece kullanım hakkı verebilir.

Lisans verilirken süre belirtmek zorunludur. Lisans işlemi 1 yıldan 10 yıla kadar da uzayabilir.Şekil itibariyle marka tescili 10 yıllık olduğu için lisans da 10 yıl süre ile kısıtlıdır.

Lisans veren kişi lisans’a başkasına lisans verebilir yada veremez olarak şart koşmak isterse yazmak zorundadır.Özellikle belirtilmezse lisans alan farklı bir şahsa lisans veremez.

Marka Tescil Lisansı ile ilgili sorularınız için bize canlı destek sistemi üzerinden veya telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Rüçhan Hakkı

Kısaca önceden doğan bir hak sebebi ile sıralamada öne geçme öncelik kazanma hakkıdır. Bu hak, yani önceden doğan hak, başka bir ülkenin tescil kurumuna yapılan tescil müracaatı, tescil, fuar, sergi gibi yollarla elde edilir.

Marka tescil müracaatlarında rüçhan hakkı iki şekilde elde edilir.

Uluslar arası anlaşma/sözleşmelerde gösterilen marka tescil müracaatlarından doğan rüçhan hakkı: Türkiye’ de rüçhan hakkından yararlanabilmek için Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birisinde, bir markanın tescil edilmesi için usulüne uygun bir şekilde yapılan müracaat tarihinden itibaren altı aylık bir süre zarfında. Aynı markayı Türkiye’ de tescil ettirmek amacıyla yapacakları müracaatlarda öncelik (RÜÇHAN) hakkını kullanabilirler.
Marka tescil ettirilecek ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası seviyede resmi olarak açılan sergilerde mal veya hizmetlerini sergileyenler, sergideki gösterim tarihinden itibaren altı aylık bir süre zarfında Türkiye’ de marka tescil ettirmek amacıyla müracaat ettiklerinde öncelik (RÜÇHAN) hakkını kullanabilirler.
Rüçhan hakkından faydalanmak isteyenler, uluslar arası anlaşmalara dayanan müracaattan ya da sergilerdeki gösterim hakkından doğan rüçhan hakkını kullanma hususunda durumlarını resmi olarak belgelendirmelidirler. Müracaat tarihi itibari ile hüküm ifade eden marka rüçhanlı müracaatının değerlendirmedeki önceliği rüçhan hakkını elde ettiği tarihten itibaren başlar.

Her ticari ürün ve hizmet gibi markalar da alınabilir, satılabilir, miras bırakılabilir, ortak olunabilir. Yani kısaca alınıp satılabilen ürünlere yapılan tüm ticari işlemler ile veraset ve miras ile ilgili işlemlerin tamamı markalar için de geçerlidir.

Bugün dünya üzerinde birçok marka satılan ürünün ve o ürünü imal eden şirketten çok daha değerlidir , ve üreticiler bu çok ünlü markaların ürünlerini üretebilmek ve satabilmek için gerçekten çok yüksek bedeller ödemeye hazırdırlar.

Bu nedenle markalar mirasa konu olabilmekte ve bazen sadece markanın kendisi toplam şirketin kendisinden daha değerli olabilmektedir.

Miras olarak kalan markanın devri için yapılması gerekenler;

Marka Tescil işlemi yapılmış ve miras yolu ile kalan markanın tescil numarası ve markanın adının bulunduğu müracaat dilekçesi.
Veraset ilanı. Muris terekesini gösterir belgeler. Veya bu sayılan belgelerin noter onaylı suretleri.
Yapılan müracaat için ödenmesi gereken ücretin ödendiğini gösterir banka dekontu.
Eğer marka veraset işlemleri vekil tarafından yürütülüyorsa vekile verilen vekaletname veya daha önceden verilmiş olan vekaletnameye atıf.
Bu belgeler ile müracaat edilerek markanın devri için gerekli işlemler yapılarak devir gerçekleştirilir.

Marka Tescil Adres Değişikliği

Marka tescil başvurularınızda veya markanızın tescil edilmesinden sonra elinizde bulunan marka tescil belgesi için istediğiniz anda markanızın adres değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz.Marka tescili adres değişikliği için Türk Patent ve Marka Kurumu ve Karar Patent ‘e harç ve vekillik ücreti vermeniz gerekmektedir.

Marka tescil adres değişikliği cüzi ücretlerle yapılabilir.Buradaki ince nüans yapılan marka tescili adres değişikliğinde marka tescil belgenizin değişmeyeceğini bilmenizdir. Türk Patent ve Marka Kurumundan sadece marka tescili adres değişikliğini yaptığınıza dair bir yazı gelmektedir. Ayrıca yeni adresinize göre marka tescil belgesi görmek isterseniz ayrıca marka tescil belgesi sureti çıkartmanız gerekmektedir.