TSE TSEK Belgesi

TSE TSEK Belgesi


Türk Standartları Enstitüsü 1964 yılında “Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkı) “ vererek ürün belgelendirmesini başlatmıştır. TSE’ nin bu uygulamasının ilk baştaki amacı, üreticilerin belirlenen standartlara uygun, yüksek kalitede mal üretme bilincinin oluşturulması, bu bilincin yaygınlaştırılmasıdır.

Ayrıca bu şekilde tüketicilerin sağlıklarının, canlarının ve mallarının korunması da amaçlanmıştır. Enstitü tarafından verilen TSE markasından başka ayrıca TSEK markası da vardır.

TSEK belgesi verilen ürünlerin henüz Türk Standardı olmadığından, diğer ülkelerin standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uyduğunu ve ürünle ilgili bir problem olduğunda TSE’ nin garantisi ve koruması altında olduğunu gösterir.

Türk Standartları Enstitüsü, ürün-mal belgelendirme ile başlamasına rağmen çağın gerek ve şartlarına uyum sağlayarak ürün ve hizmet belgelendirme işini beş ana grupta yapmaktadır.

  • İmalat-üretim yeri ve tesislerinin belgelendirilmesi.
  • Ürünlerin belgelendirilmesi. (Mahsul, mal, ürün vb.)
  • Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi.
  • Laboratuarların belgelendirilmesi.
  • Karayolu taşımacılığı ile tehlikeli atık taşıması yapan araçların belgelendirilmesi.

 

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi

Türk Standardı bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almayı hak etmiş işletmelerin bahse konu ürün, mal ve hizmetlerinin ilgili uluslar arası standartlar, benzeri Türk Standartları, başka ülkelerin ulusal standartları, teknik tarifname baz alınarak TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine Uygunluğunu belirten ve imzalanan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası kullanılacak mal/ürün/hizmetin ticari Tipini, Cinsini, Türünü, Sınıfını, ve Markasını belirten ve geçerliliği bir (1) yıl olan bir belgedir.

TSEK markası, TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya sunulduğunu gösteren ve imzalanan anlaşma çerçevesinde kullanılabilinen belgedir.

TSEK Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

Müracaat sahibi işletmenin yasal statüsünü gösterir resmi belgeler ( faaliyet belgesi ; vergi levhası; imza sirküleri ve sicil gazetesi fotokopisi )
Marka tescil belgesi veya marka tescil başvuru belgesi (Ürün ve/veya ambalaj üzerinde kullanıldığı şekilde)
Müracaat sahibi işletme ile üretici işletme birbirinden farklı ise aralarında yapılmış sözleşme.
Ürünle ilgili teknik bilgileri ve teknik resimleri içeren bir teknik şartname.
Ürüne firma tarafından yapılan testler ve test sonuçları.

 

 

İlgili Hizmetler
İlgili Konular
İso 9001 Nedir

Standardizasyon çalışmaları sonucunda sanayi, ticaret ve tüketicilere katkı sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur. ISO 135 ülkenin ulusal Standart kuruluşlarının katkısı ve katılmasıyla,…

Devamını Oku

ISO 13485 Belgesi

ISO 13485 sisteminin amacı, AB uyum süreci esnasında tıbbi cihaz imalatçıları mevcut yasal yükümlülükleri, müşteri beklentilerini karşılamak, verimliliği artırabilmek ve kanuni bir dayanak bulmak amacıyla kalite sistemi kurmak ve bu oluşturulan kalit…

Devamını Oku

ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi

ISO Standart Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilen Çevre Yönetim Standardıdır. Bu çevre yönetim serisi kurum ve kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Kurum ve kuruluşların faaliyetlerinden kaynakla…

Devamını Oku

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

Gıdaların temiz, sağlıklı, besleyici olması gıda tüketicisinin temel talebidir. Bu istek ve talep kesin ve değişmez bir kalite ölçütüdür. Bu ölçüyü elde edebilmenin şartı ise Gıda Güvenliği Kontrol Sistemidir. Fakat bu süreç, çok uzun, sıkıntılı ve z…

Devamını Oku

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi

Bilgi dünyanın en değerli ürünüdür. Bilgi sahibi iseniz dünyaya hükmedebilirsiniz veya dünya savaşı çıkarabilirsiniz ya da hastalıklarla mücadele edip insanlığa yardım edebiliriniz. Bunun için şirketler ve işletmeler bilgileriniz saklamaya önem verir…

Devamını Oku

ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, iş yerlerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uygulanır. ISO 45001, işletmelerin iş sa…

Devamını Oku

Ce Belgesi

CE işareti " Conformite European " kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı " European Conformity " , Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti kesinlikle marka değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğu anlamına gel…

Devamını Oku

KVKK Bilgilendirme Metni

Günümüzde bilgi paylaşımının büyük bir hız kazanması neticesinde 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza girmiş ve çıkan yönetmelikleri çerçevesinde de uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu kanun ve uy…

Devamını Oku