MENÜ

Endüstriyel Tasarım Tescili Lisansı

Endüstriyel Tasarım Tescili Lisansı

Endüstriyel tasarım tescil korumasını elde ettikten sonra, tasarım konusu ile ilgili olarak belirlenen coğrafyada tüm hukuki haklar başvuru sahibine ait olmaktadır. Başvuru sahibi 554 sayılı Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’sinde belirtilen şartlarda başka şahıs veya tüzel kişiliklere endüstriyel tasarım tescilini kullanılmasına izin verebilmektedir.

Bu duruma endüstriyel tasarım tescil lisans verme hakkı denilmektedir. Başvuru sahibi ilgili endüstriyel tasarım tescil konusu ürünü kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik arasında lisans sözleşmesi yapmaktadır. Bu yapılan lisans sözleşmesi, Türk Patent Enstitüsü’ne bildirildiğinde; endüstriyel tasarım tescil konusu ürün kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik lisans sözleşmesinde belirlenen kurallar çerçevesinde ticaret yapabilmektedir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescili Lisans İşlemleri

Endüstriyel tasarım tescili;bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin,çizgi,şekil,biçim,renk,doku,malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür.

Endüstriyel tasarım da yapılabilmesi için aranan bazı şartlar vardır bunlar ;

  • Yeni mi?
  • Ayırt edici özelliği var mı?
  • Ürün üzerüne uygulanabilir mi

YENİLİK

Bir tasarımın aynısı başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.Tasarımlar küçük ayrıntılarla farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.

AYIRT EDİCİLİK

Her yeni olan tasarım için endüstriyel  tasarım tescil başvurusu yapılamaz.Söz konusu tasarımın aynı zaman da belirgin bir ayırt edici özelliğe sahip olması gerekir.

Tasarımın Ürün Üzerinde Uygulanabilir Olması

Endüstriyel tasarım tescil basvurusu yapmak  istiyorsak bu tasarımın bir endüstriyel ürün üzerine uygulanabilir olmas gerekmektedir.

Endüstriyel tasarım tascil almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar tescil isteme ve korunma hakkının sahibidir.aynı tasarımı yapanlardan hangisi önce basvuru yapmışsa o başvuru ve patent koruma tescili korunmaktadır.

TPE tasarım tescili için gerekli olan belgeler;

  • Dilekçe
  • Vekaletname
  • Tarifname
  • İstemler
  • Ücret v.b

Basvuru yapıldıktan sonra resmi Endüstriyel Tasarımlar bülteninde yayımlanarak ilan edilir.Korumanın başlaması dilekçenin TPE tarafında yapıldığı tarih,saat ve dakika itibarı ile başvuru süreci ve koruma başlamış olur.Başvuru altı ay boyunca bu bültende yayımlanır,yayıma itiraz üç ay içerisinde yapılabilinir,eğer itiraz var ise itirazını yazılı belgeler ile ispatlamak durumundadır.İtirazın ispatlanmaması durumunda TPE tasarımın tesciline karar vererek kararını tasarım siciline kaydeder ve resmi gazetesinde  ilan ederek tescil belgesini başvuru sahibine gönderir.Endüstriyel tasarımın korunması beş yıldır.bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilinir.Endüstriyel tasarım belgesi hakkı devredilebilinir,lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir,veraset yolu ile varislere intikal edilebilinir ya da rehin edilebilinir.


Hızlı Başvuru