MENÜ

Endüstriyel Tasarım Tescili Lisansı

Endüstriyel tasarım tescil korumasını elde ettikten sonra, tasarım konusu ile ilgili olarak belirlenen coğrafyada tüm hukuki haklar başvuru sahibine ait olmaktadır. Başvuru sahibi 554 sayılı Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’sinde belirtilen şartlarda başka şahıs veya tüzel kişiliklere endüstriyel tasarım tescilini kullanılmasına izin verebilmektedir.

Bu duruma endüstriyel tasarım tescil lisans verme hakkı denilmektedir. Başvuru sahibi ilgili endüstriyel tasarım tescil konusu ürünü kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik arasında lisans sözleşmesi yapmaktadır. Bu yapılan lisans sözleşmesi, Türk Patent Enstitüsü’ne bildirildiğinde; endüstriyel tasarım tescil konusu ürün kullanmak isteyen şahıs veya tüzel kişilik lisans sözleşmesinde belirlenen kurallar çerçevesinde ticaret yapabilmektedir.


Hızlı Başvuru