MENÜ

Endüstriyel Tasarım Tescil Bülten İtirazı

İlan edilen tasarım için gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları, itiraz gerekçeleri ile birlikte tasarımını tesciline karşılık Türk Patent Enstitüsü'ne itiraz edebilirler. İtiraz yazılı olarak ve 6 ay içinde yapılmak zorundadır. Türk Patent Enstitüsü itirazı inceler; itiraz haklı bulunursa tasarım tescil belgesi iptal edilebilir veya itiraz reddedilir.

Tasarım bülteni her ayın birinde yayımlanır. Tasarım başvurularının 3. şahısların dikkatine sunulması amacıyla 6 süre ile yayımlanan resmi bültendir.

Endüstriyel tasarım müracaatları sonrasında, şekli açıdan eksiklik bulunmayan veya eksiklikleri zamanında tamamlanan tasarım tescil müracaatları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir.

Bu sicil kaydında şu bilgiler yer alır ;

  • Müracaat tarihi ve numarası
  • Tasarım tescil numarası, tescilin tarihi ve tasarımın yayınlandığı bülten tarihi ve numarası.
  • Müracaat türü, müracaatta yer alan tasarım miktarı.
  • Bulunuyorsa rüçhan hakkı
  • Tasarım hakkı malikinin kimlik bilgileri
  • Tasarımcı ya da tasarımcıların kimlik bilgileri
  • Vekil varsa, vekilin kimlik bilgileri ve vekil firmanın bilgileri
  • Tasarım ya da tasarımın uygulanacağı malın adı ve sınıfı
  • Devir, lisans, yenileme, adres değiştirme gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar
  • Tasarımın görselleri.

Hızlı Başvuru