Faydalı Model Belgesi Nedir

Faydalı Model Belgesi Nedir


“Faydalı model belgesi nedir?” konusu, özellikle Kobi’ler için önem arz etmektedir. Çünkü ürünlerin üretim ve pazarlama işlemlerinde hak sahibi olmanın yollarından biri olarak; faydalı model tescili kullanılır. Faydalı model; küresel düzeyde kullanımı ve üretimi mümkün olan buluşlar için sahiplerine verilen mülkiyet hakkıdır. Bu hakkın elde edilişinde başvuru süreci de dahil olmak üzere patent işlemleriyle aynı yol izlenir. Ancak uygulama alanları, kapsamı ve geçerlilik süresi gibi kriterler söz konusu olduğundan patent ve faydalı model uygulamaları birbirinden ayrılır.

Kobilerin üretim ve hizmet alanında faydalı model nedir bilmeleri, girişim ve üretim faaliyetlerini bu belgeler yoluyla korumaları gerekir. Ancak bu şekilde rakipleri ve 3. kişilere karşı üretimde ve pazarlamada güvenli ortam oluşturabilirler. Çünkü faydalı model tescili alınan buluşlar için; tanımlanan süre dahilinde üretim ve pazarlama yapma hakkı başvuru sahibine aittir. Süre sonunda üretim ve pazarlamaya devam etmek isteyen kişi ve kurumlar yeniden başvuru yapmalıdır.

Faydalı Model Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

“Faydalı model belgesi nedir?” ve kaç yıl geçerlidir sorusunu merak eden kişi ve kurumların, başvuru süreci dahil olmak üzere dikkate alması gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle yapılan buluşlar ve üretim haklarına yönelik olarak ülkemizde iki çeşit koruma sistemi bulunur. Bunlar patent hakları ve faydalı model haklarıdır. Her iki hak da ürün üretimin 3. kişilere karşı resmi olarak korunması için kurgulanır.

“Faydalı model belgesi nedir?” konusunu araştıran kişi ve kurumlar, başvuru süreci ve hak uygunluğu kriterlerini de merak etmektedir. 10 yıl süreyle düzenlenen faydalı model belgeleri, süreç boyunca hak sahibinin söz konusu ürünü üretim ve pazarlama hakkını elde etmesini sağlar. 10 yılın sonunda süresi dolan faydalı model belgeleri için eğer üretim ve pazarlamaya devam edilmek istenirse, yeniden başvuru yapılması gerekir.

Patent nedir ve nasıl alınır konuları, yeni buluşlar ve ürünlere yönelik çalışmalar yapan; bu ürün ve buluşlar üzerinden ticari faaliyet yürütmek isteyen kişi ve kurumlar için önem taşır.

Patent hakkı; küresel çapta yapılan araştırmalar sonrasında başvuruya konu buluşlar için hak sahiplerine tanınan mülkiyeti ifade eder. Yani bir ürün ve buluşun benzersizliğini ispatlayan, başvuru sahibine uygun bulunması halinde bu buluş için üretme ve pazarlama hakkı tanıyan uygulamanın adı patent hakkıdır.

Patent almak yerine daha pratik ve süreçleri daha hafif koşullara bağlı olan faydalı model belgeleri de kullanılabilir. “Faydalı model belgesi nedir?” konusunu araştıran girişimci ve Kobi’ler için her iki uygulama da kendi içinde farklı avantajlar içerir. Patent uygulamalarının değerlendirme süreci daha zorlu ve uzun sürer. Ancak faydalı model haklarında süreçler daha pratiktir.

“Faydalı model belgesi nedir?” araştırması yapanların dikkate alması gereken en mühim bilgi ise sürelere ilişkin kapsamdır. Çünkü zorlu bir süreç olmasına karşın patent hakları 20 yıl geçerliyken, faydalı model tescillerinden 10 yıl faydalanılabilir.

İlgili Hizmetler
İlgili Konular
Faydalı Model Başvurusu

Buluşlara yönelik girişim faaliyeti yürüten veya araştırmaları sonucu buluş gerçekleştiren firmalar için faydalı model belgesi nedir ve alım sürecindeki detaylar nelerdir gibi konular oldukça mühimdir. Çünkü her hak mülkiyetinde olduğu gibi faydalı m…

Devamını Oku

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark

Patent ile faydalı model arasındaki fark patenti alınmış bir ürüne kullanım alanında yenilik katması ile ortaya çıkmıştır. Patent ile faydalı model arasındaki farkı örnek ile açıklamak gerekir ise; Günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz telefon şarj…

Devamını Oku

Faydalı Model Sorgulama

Faydalı model; herhangi bir ürün sanayi içerisinde yeni bir gelişme yaşatıyorsa bu belge verilmekte ve koruma sağlamaktadır. Bu belge özellikle sınaî mülkiyet hakkının korunması için gereklidir. Üçüncü kişilerin durumlardan haksız kazanç elde etmesin…

Devamını Oku

Faydalı Model Tescili

Faydalı model belgesine sahip olan kişi veya kurum 10 yıllık bir koruma hakkında sahiptir. Makine, mekanizma ya da ürünlerde yapılan yenilikleri ve gelişmeleri korumak üzere buluşların patent alabilmesi için yetkili kurumlar tarafından tescil edilmes…

Devamını Oku

Faydalı Model Koruma Süresi

Faydalı Model Koruma Süresi Faydalı model hizmetinin korunması için alınan süreye faydalı model koruma süresi denilmektedir. Sürenin aktifleştirilmesi için öncelikli olarak başvuru yapılması gerekir. Yapılan başvurular ortalama 1 yıl içinde sonuçlanm…

Devamını Oku