MENÜ

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi

Türk Standardı bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almayı hak etmiş işletmelerin bahse konu ürün, mal ve hizmetlerinin ilgili uluslar arası standartlar, benzeri Türk Standartları, başka ülkelerin ulusal standartları, teknik tarifname baz alınarak TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine Uygunluğunu belirten ve imzalanan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK markası kullanılacak mal/ürün/hizmetin ticari Tipini, , Cinsini, Türünü, Sınıfını, ve Markasını belirten ve geçerliliği bir (1) yıl olan bir belgedir.

TSEK markası, TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya sunulduğunu gösteren ve imzalanan anlaşma çerçevesinde kullanılabilinen belgedir.

 


Hızlı Başvuru