MENÜ

ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi

ISO Standart Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilen Çevre Yönetim Standardıdır. Bu çevre yönetim serisi kurum ve kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Kurum ve kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin önceliklerini tespit ederek, meydana gelen bu etkileri yönetme ve kontrol etmeleri hususunda başvuru kaynağıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, esasında doğal kaynakların kullanılmasının azaltılması, toprak, su ve havaya verilen zararın minimuma indirilmesini amaçlayan yönetim şeklidir.

ISO 14001’ in bölümleri

 

 • Genel gereksinim ve ihtiyaçlar

 

 

 • Çevre Politikası

 

 

 • Planlama

 

 

 • Operasyon ve uygulama

 

 

 • Önleyici ve düzeltici faaliyetler

 

 

 • Yönetimin gözden geçirilmesi eksikliklerin giderilmesi.

 

 

ISO 14001 Kimler Tarafından Kullanılmalı / Uygulanmalı

 

 

Küresel ve yurtiçi pazarda saygın bir yer edinmek isteyen şirket ve kuruluşlar için ISO 14001 Standardı ürün ve hizmet pasaportu olarak algılanmaktadır. Sanayi ve endüstri kuruluşları başta olmak üzere tüm şirket ve kamu kurumları olmak üzere mal, ürün ve hizmet sağlayan bütün işletmeler ve üreticiler ISO 14001 Standartlarını uygulayabilirler.

Amacı ;

 

 • Küresel ve ulusal yasa ve mevzuatlara uyumu artırır.

 

 

 • Çevresel performansı artırır.

 

 

 • Market stratejilerini optimize eder.

 

 

 • Küresel pazarda rekabet avantajı sağlar.

 

 

 • Standardı kullanan işletmenin Pazar payını ve itibarını artırır.

 

 

 • Maliyet yönetimi nedeni ile masrafları azaltır, üretimi artırır.

 

 

 • Ani gelişen acil durumlara (deprem, sel, yangın vb.) hazırlıklı bulunmayı sağlar.

 

 

 • Çevre kirliliğini üretimin başladığı yerden kontrol altına alarak azaltır.

 

 

 • Girdi kontrolü ve enerji tasarrufu sağlar.

 

 

 • Yetki ve izin belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

 

 

 • ISO 14001 sayesinde global pazarda yüksek geçerlilik oranı sağlar.

 

 

 • İşletme çalışanlarında çevre bilincinin oluşmasını sağlar.

 

 

 • Çevreyi kirleten sanayi atıklarının azaltılmasını sağlar.

 

ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almak ?

ISO 14001 belgesi almak için danışmanlık firması ile çalışmanız gerekir. Yalnız çalışacağınız danışmanlık firmasının sizin işkolunuzla ilgili deneyim, tecrübe ve yasal mevzuata hâkim olması çok önemlidir.

Daha sonra de kurulmak istenen çevre sistemi analiz edilerek şu çalışmalar yapılır.

 

 • İşletmemizin yaptığı üretim, mal veya hizmet öncesi, sırası ve sonrasında çevreyi etkileyen faaliyetlerimiz nelerdir?

 

 

 • Çevrenin etkilendiği faaliyetlerimizde, çevrenin etkilendiği işlem ve faaliyetler nelerdir?

 

 

 • Risk değerlendirme işlemi. (yaptığımız ve çevreyi etkiyen işlerimizin sınıflandırılması)

 

 

 • Çevre Yönetim Sistemi Programlarının uygulanabilir hale getirilmesi. (Çevreyi etkileyen işlemlerimizin azaltılması için yapılması gerekenler)

 

 

 • Çevreni Kontrolü. (Çevre Yönetim Sistemine göre alınan tedbirlerin kontrol edilmesi)

 

 

 • Acil Durum Planları (Acil durumlarda alınacak tedbirler dosyası)

&nbs


Hızlı Başvuru