MENÜ

CE Belgesi Almak

Ürünlerin CE İşareti ile işaretlenmesinden, ürünün piyasaya sürülmesinden üreticinin kendisi sorumludur.

Üreticinin CE İşaretini ürüne koymasında çeşitli seçenekler sunulmuştur. Bu seçenekler iki gruptur.

Düşük Risk Grubu Ürünler: Birçok ürün, güvenlik bakımından düşük riskli ürün sınıfında yer almaktadır.

 

Bu sebeple üretici uygunluk değerlendirmesinden sonra bir beyanname yayımlayarak; ürününün zorunlu güvenlik, tüketici koruma standartlarına, çevre ve sağlık ile ilgili kurallarına uygun olduğunu belirtir.

Bu beyanname normlara uygun olarak düzenlenmelidir. Beyannamenin yanı sıra teknik dosya da hazırlanmalıdır. Yüksek Riskli Ürünler: Yüksek riskli ürünler için üreticinin vermiş olduğu beyanname yeterli değildir.

Bu tip ürünlerin mutlaka onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilerek incelenmesi ve yapılan inceleme sonrasında CE işaretine uygunsa, CE işareti konulabilir.

Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) şartlarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Ürüne, parça veya yardımcı cihaz üreten kuruluşlar, ürünlerinin üzerine CE İşareti koyamazlar.


Hızlı Başvuru