MENÜ

Marka Veraset İntikali

Her ticari ürün ve hizmet gibi markalar da alınabilir, satılabilir, miras bırakılabilir, ortak olunabilir. Yani kısaca alınıp satılabilen ürünlere yapılan tüm ticari işlemler ile veraset ve miras ile ilgili işlemlerin tamamı markalar için de geçerlidir.

Bugün dünya üzerinde birçok marka satılan ürünün ve o ürünü imal eden şirketten çok daha değerlidir , ve üreticiler bu çok ünlü markaların ürünlerini üretebilmek ve satabilmek için gerçekten çok yüksek bedeller ödemeye hazırdırlar.

Bu nedenle markalar mirasa konu olabilmekte ve bazen sadece markanın kendisi toplam şirketin kendisinden daha değerli olabilmektedir.

Miras olarak kalan markanın devri için yapılması gerekenler;

  • Miras yolu ile kalan markanın tescil numarası ve markanın adının bulunduğu müracaat dilekçesi.
  • Veraset ilanı. Muris terekesini gösterir belgeler. Veya bu sayılan belgelerin noter onaylı suretleri.
  • Yapılan müracaat için ödenmesi gereken ücretin ödendiğini gösterir banka dekontu.
  • Eğer marka veraset işlemleri vekil tarafından yürütülüyorsa vekile verilen vekaletname veya daha önceden verilmiş olan vekaletnameye atıf.

Bu belgeler ile müracaat edilerek markanın devri için gerekli işlemler yapılarak devir gerçekleştirilir.


Hızlı Başvuru