MENÜ

Marka Vekili

Marka Tescil Vekili

marka tescil vekili, marka vekili, marka vekili değiştirme, yurtdışı patent vekili, yurtdışı marka vekili,Marka Tescil Vekili'nin tanımı 6769 Sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun’ un 30.ncu maddesine göre; Türk Patent ve Marka Kurumu, müracaat sahipleri adına işlem yapma yetkisine sahip olanlar belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiliklerdir. Gerçek kişilerin vekil olabilmeleri için aşağıya çıkarılan vasıfların tamamına sahip olmaları gerekir.

Bu vasıfları taşımayan kişiler marka vekili olamazlar;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
 • Türkiye’de oturuyor olmak,
 • Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Dört yıllık fakülte veya dengi okul bitirmiş olmak,
 • Kurumca, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmak,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olmak.
 • Tüzel kişi olan vekiller, vekil vasıflarına sahip, gerçek kişilerce temsil edilmelidirler. Vekillik Yeterlilik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı olarak iki yılda bir yapılır. Marka ve patent vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur.

Patent ve marka vekilleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tutulan ayrı ayrı sicil defterlerine kaydedilirler. Vekiller bu kanun ve diğer sınai haklarla ilgili hususlarda ilgili kişileri Türk Patent ve Marka Kurumu düzeyinde gerekli müracaatlarda bulunur ve işlemleri takip edip yürütürler.

Marka vekili Kurum düzeyinde ilgili gerçek ve tüzel kişilerin haklarının tesis edilmesi, korunması ve bu işlemlerle ilgili olarak idare ile ilgili kişilerin haklarının tesis edilmesi ve yürütülmesi ile yükümlüdür.

Marka Vekili Değiştirme

Marka vekilleri, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sizin adınıza, sizin işlerinizi ve markanızın tescili için çalışan kişidir. Marka vekili ile çalışmak birçok yönden size avantaj sağlayabilir. Bunun için de marka vekilini sizin marka tescili işlerinizi yapabileceğini belirten noterden alınacak vekaletname ve arada yapılacak bir anlaşma ile marka vekilinizi atayabilirsiniz.

 • Marka olarak tescil edilecek olan işaret, simge, harf, rakam, kelimenin vb. kanunen değerlendirerek doğru seçim yapılmasını sağlar.
 • Markaların tescil öncesi araştırmasını ya da tescil işlemleri sırasında tüm işlemlerin teorik ve pratik bilgisi olan resmi vekiller tarafından yapılabilir.
 • Marka tescili ile ilgili olarak ön araştırma, risk analizi ve değerlendirmeler ciddi bir şekilde yapılır. Bu işlemlerin marka vekiline yaptırılması ciddi manada zaman kazandırır. Ve çok yüksek oranda fayda sağlar.
 • Resmi işlemlerde eksik veya yanlış bilgi nedeni ile oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçer.
 • Marka tescili sırasında ve sonrasında gelebilecek itirazlara usulüne uygun cevaplar verilmesini sağlar.

Bunlara benzer birçok faydası bulunan marka vekili ile çalışmakta, vekil istenilen hizmeti tam olarak veremiyorsa, marka tescil ettirmek isteyen tarafından verilen vekâletname iptal edilir. Marka vekili işten azledilerek durum kendisine bildirilir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından matbu olarak hazırlanan marka vekili azletme formu doldurularak Türk Patent ve Marka Kurumuna teslim edilir.

Karar Patent Marka Vekilleri İçin Lütfen Ekibimiz sayfasını ziyaret ediniz.


Hızlı Başvuru