MENÜ

Marka Tescil Rüçhan Hakkı

Marka Tescil Rüçhan Hakkı

Marka Tescil Rüçhan Hakkı : kısaca önceden doğan bir hak sebebi ile sıralamada öne geçme öncelik kazanma hakkıdır. Bu hak, yani önceden doğan hak, başka bir ülkenin tescil kurumuna yapılan tescil müracaatı, tescil, fuar, sergi gibi yollarla elde edilir.

Marka tescil müracaatlarında rüçhan hakkı iki şekilde elde edilir.

  • Uluslar arası anlaşma/sözleşmelerde gösterilen marka tescil müracaatlarından doğan rüçhan hakkı: Türkiye’ de rüçhan hakkından yararlanabilmek için Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birisinde, bir markanın tescil edilmesi için usulüne uygun bir şekilde yapılan müracaat tarihinden itibaren altı aylık bir süre zarfında. Aynı markayı Türkiye’ de tescil ettirmek amacıyla yapacakları müracaatlarda öncelik (RÜÇHAN) hakkını kullanabilirler.
  • Marka tescil ettirilecek ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası seviyede resmi olarak açılan sergilerde mal veya hizmetlerini sergileyenler, sergideki gösterim tarihinden itibaren altı aylık bir süre zarfında Türkiye’ de marka tescil ettirmek amacıyla müracaat ettiklerinde öncelik (RÜÇHAN) hakkını kullanabilirler.

Rüçhan hakkından faydalanmak isteyenler, uluslar arası anlaşmalara dayanan müracaattan ya da sergilerdeki gösterim hakkından doğan rüçhan hakkını kullanma hususunda durumlarını resmi olarak belgelendirmelidirler. Müracaat tarihi itibari ile hüküm ifade eden marka rüçhanlı müracaatının değerlendirmedeki önceliği rüçhan hakkını elde ettiği tarihten itibaren başlar.

 


Hızlı Başvuru