MENÜ

Marka Tescili

Marka Nedir? Marka bir şirketin, işletmenin, özel veya tüzel bir kurum veya kuruluşun hizmetlerini, ürettiği mallarını, diğer şirket ve işletmelerden ...
Ülkemiz sınırları içinde faaliyette bulunan tüm işletmeler (hizmet sektörü, ticaret sektörü) bir marka kullanmaktadırlar. Ve markaları sayesinde ...
.com.tr uzantılı alan adı tescil işlemleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tamamiyle ODTÜ’den BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’ye devredilmiştir. Alan adı tescil işlemlerinde herhangi bir kural değişikliği bulunmamaktadır.
Logo Tescili Türk Patent ve Marka Kurumu'na marka tescil başvurusu esnasında uygulanan prosedürlerin aynısı logo tescilinde de ...
Tescil ettirilecek marka çeşitleri dört temel gruba ayrılmaktadır.Ticaret Markaları,Hizmet Markaları ..
Marka Tescil başvurunuz için şahıs olarak başvuru yapacaksanız ayrı, şirket olarak yapacak iseniz ..
Marka Tescil başvurunuz için şahıs olarak başvuru yapacaksanız ayrı, şirket olarak yapacak iseniz ..
Markanızı sorgulamak için tek yetkili mercii Türk Patent ve Marka Kurumu'dur . Patent Enstitüsü Bu konudaki yetkili mercii ..
Markanızı tescil ettirerek, koruma altına aldığınız takdirde, markanız hukuki bir nitelik kazanacak ve ticari bir değer haline...
Marka tescili için başvurma süresi, tescil başvurusunun TPMK(Türk Patent ve Marka Kurumu)'ya yapılan müracaatla başlar.Bu müracaat süresi ...
Markanızı tescil ettirmek için müracaat etmeniz ve müracaatınızın kabul olması ile markanızın korunması başlar. Markanızın tescil edilmesi ...
Markanızın Tescil aşamalarından önce marka tescili için gerekli olan belgeler göz atamakta yarar var.Ön Araştırma çalışması uzman ...
Marka Tescil araştırma , tescil edilecek olan markanın, Türkiye’nin tamamında tescil edilmiş bütün markalar ile tescil edilmek için yayınlanmış ...
Marka tescil ön yazısı , marka başvurusunun yapıldığını gösteren, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından imzalı olarak alınan resmi ...
TPMK tarafından yayınlanan marka bülteninde yayınlanan markaların başka markalara olan benzerliği, eskiye dayanan kullanılmaları ve buna benzer ..
TPMK’nın almış olduğu karardan zarar gören kişi veya kişiler karara itiraz edebilirler. İtirazın süresi, bildirimden sonra iki aydır. İtiraz yazılı ...
Tescil ettirmek için müracaat edilmiş veya tescil edilmiş bir markanın sahibinin üzerine, tescil ettirilmek istenen marka aşağıdaki hallerde ...
Tescil için müracaat edilen markaların bazı sebeplerle tescilleri red edilebilir. Bu red çeşitleri 2 şekilde olmakta olup ikisi de sonuçlar ...
Tescil ettirilmiş veya tescil ettirmek için müracaat edilmiş bir markanın sahibince itiraz edilmesi halinde, markanın tescil edilemeyeceği durum ...
Resmi marka gazetesi : Tescilli olan ya da tescil süreci tamamlanmamış olan marka/isim/logo vb. işaretlerle alakalı yayın veya değişiklik ...
Markamızın bilinirliği ve kalite algısı arttıkça, markamızı taklit etmek, haksız kazanç elde etmek ve markamızı istismar etmek isteyenler mutlaka ...
Marka tescil edildikten sonra hukuki bir statü kazanır ve 10 yıl boyunca koruma altında olur. Koruma altında bulunması ve hukuki bir statü kazanması ...
Tescil ettirdiğiniz markanız TPMK tarafından 10 yıl boyunca koruma altındadır. 10 sonra tekrar markamızın tescil yenileme işlemini yaptırmamız gerekecektir.
Marka tescil başvurularınızda veya markanızın tescil edilmesinden sonra elinizde bulunan marka tescil belgesi için istediğiniz anda markanızın ...
Marka Tescil Nevi değişikliği ; Markasını tescil etmiş olan şirket ünvanında ki değişikliği ifade etmektedir.Kısacası, marka tescil sahibi ...
Marka sahibi ünvanındaki değişikliği gösteren işlemdir.Şirket ünvanında kelime değişikliği olmuşsa bu değişiklik sicil gazetesinde yayınlanmış ...
Her ticari ürün ve hizmet gibi markalar da alınabilir, satılabilir, miras bırakılabilir, ortak olunabilir. Yani kısaca alınıp satılabilinen ...
Marka Rüçhan Hakkı: kısaca önceden doğan bir hak sebebi ile sıralamada öne geçme öncelik kazanma hakkıdır.Bu hak, yani önceden doğan hak ...
Marka tescil edildikten sonra hukuki bir statü kazanır ve 10 yıl boyunca koruma altında olur. Koruma altında bulunması ve hukuki bir statü kazan ...
Marka başvurusunda bulunan şahıs ya da şirket başvuruda bulunduktan sonra işlemi/süreç sonunda başvurusu yapılan markasının belgesi ...
Sahibi olduğunuz marka tescil belgenizin kaybı halinde tekrardan marka tescili belgesi için başvuru sürecine girmenize gerek ...
Tescilli olan marka sahibi başkalarına markasının kullanım hakkı ile alakalı izin ve ya kullanım hakkı verecekse lisans işlemi yapması ...
Tescillenen marka tescilinin marka sahibine sağlamış olduğu hukuksal haklar bulunmaktadır.Hukuki olarak markanızı korumanız için sağlanan bu hak ...
Marka Vekilinin tanımı 5000 Sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun’ un 30.ncu maddesine göre...
Tanınmış marka 556 sayılı kanun neticesinde markaların korunması hakkında kanun hükmü kararnamesinde ve uluslararası sözleşmelerde tanınmış markanın net olarak ...
Online marka tescil başvurusu şuanda Türkiye de karar patent harici hiçbir patent ofisi tarafından yapılmamaktadır.Kesinlikle markanızı eksiksiz ve tam ...
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde markanızı tescillemek istediniz. Ve marka başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Türk Patent Kurumu markanızı incelemeye aldıktan sonra ...
İstanbul Marka Tescili konusunda firmamız sizlere hizmet vermeye hazırdır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi...