X

Faydalı Model Patent Farkı

Faydalı Model Patent Farkı


Faydalı model; yeni ve sanayiye uygulanabilen her gelişme faydalı model ile korunmaya alınmaktadır. Kimyasal formül, yöntem ve sistemler faydalı model tescili ile koruma altına alınamazlar. Bu işlemler için kişi veya kurum mutlaka patent başvurusu yaptırmalıdır. Faydalı model ile geliştirilen ürün 10 yıllık süre boyunca koruma altına alınmaktadır.

Patent; bir buluş ya da icadın sahibi olan kişi veya kurumların bunları resmileştirerek, üretme, satma veya pazarlama gibi haklarını belirli bir süre elinde bulundurmasını sağlayan belgedir. Patent hakkı alan kişi ya da kurumlar dışında ortaya çıkarılan ürünün kullanılması, çoğaltılması yasaktır. Patent genel itibariyle teknik ve bilimsel konularda aynısı olmayan bir buluş için verilen resmî belgedir.

Her ne kadar patent ve faydalı model aynı şey gibi görünse de faydalı model ile patent farkı özellikler itibariyle kendini belli etmektedir.

Faydalı model patent farkı nedir?

 

Patent 20 yıllık bir koruma süresi sunar.

 

Faydalı model 10 yıllık bir koruma süresi sunar.

 

Patent işlemleri ortalama 40/46 ay arasında devam etmektedir.

 

Faydalı model işlemleri 20/24 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

 

Patent başvurularında inceleme ve araştırma yapılarak ürüne patent verilmektedir.

 

Faydalı model başvurusunda sadece araştırma yapılarak karar verilmektedir.

 

Sistemler, yöntemler, kimyasallar ve formüller patent ile koruma altına alınmaktadır.

 

Sistemler, yöntemler, kimyasallar ve formüller faydalı model ile koruma altına alınmamaktadır.

 

Patent tescili için

  • Yenilik
  • Buluş basamağı
  • Sanayide uygulanabilirlik
  • Koşulları aranmaktadır.

 

Faydalı model başvurusunda

  • Yenilik
  • Sanayide uygulanabilirlik
  • Koşullarının sağlanması yeterli olmaktadır.

 

Patent Teşvikleri Nedir?

Patent teşvikleri, patent ve faydalı model sistemleri içerisinde belge alındıktan sonra yapılan harcamalar sonucunda verilmektedir. Teşvik ve destekler tasarımı oluşturan kişi veya kurumlara verilen birtakım hakları kapsamaktadır.

Sınaî Haklar Nelerdir?

Fikri ve telif hakları fikri mülkiyet hakları içerisinde yer almaktadır. Sanat, edebiyat, müzik, mimari vb gibi eserler üzerinden elde edilen haklardır. Sınaî mülkiyet ise tarım ve sanayide ortaya çıkarılan buluşların, yeniliklerin ve özgün tasarımların ilk uygulayıcıları adına piyasada üretilen ve satılan mallar arasında ayırt edilebilmesini sağlayacak işaretlerin buluşun sahibi adına tescil edilmesini ve böylece üçüncü kişilerin bu noktada haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmektedir. Bu haklar sayesinde buluş sahipleri, ürünleri istediği şekilde kullanma ve satma hakkına sahip olmaktadır. Sınaî mülkiyet hakları, faydalı modeller, patent, marka ve tasarımları içerisine almaktadır.

İlgili Konular
Patent Hakkı Nedir?

Pek çok buluş sahibinin “Patent nedir? Patent hakkı nedir?” Gibi sorular sorduğu bilinmektedir. Patent, buluş ve fikirlerin belli bir süre ile tüm kullanım haklarının buluş sahibine ait olma durumudur. Çoğunlukla patent suresi 100 yıl gibi bir süre o…

Devamını Oku

Türk Patent Sorgulama

Öncelikli olarak “Patent nedir?” sorusuna değinmekte fayda vardır. Patent, bir buluş ya da tasarımın tüm yeniliklerinin bir şirket veya bir kişiye ait olmasını resmileştiren belgedir. Bir ürün ya da tasarımın patentini alma durumunda satış, üretim ve…

Devamını Oku

Marka Patent Sorgulama

Marka Patent Sorgulama işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulmuş veri tabanından yapılmaktadır. Öncelikle markanın tescile konu olup olmadığı ve ayırt ediciliğinin kontrol edilmiş olması gereklidir. Mark Patent Sorgulama işlemi ya…

Devamını Oku

Tasarım Tescil

Daha önce kamuya açılmamış, yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olma şartlarını taşıyan tasarımların kullanılma hakkının sahibinde olmasını sağlayan durum tescil işlemleridir. 6769 sayılı Kanuna göre bir buluşun tescil edilebilmesi için yeni ve ayırt…

Devamını Oku

Fikri ve Sınai Haklar

Fikri mülkiyet, telif veya fikri haklar olarak anılmaktadır. Bir tasarımın üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ifade etmektedir. Fikri mülkiyet bir kişi ve firmaya ait olan fikir ürünleridir. Söz konusu kişi veya firma tasar…

Devamını Oku

Türk Patent Marka Sorgulama

Türk Patent Marka Sorgulama İşlemleri Türk patent marka sorgulama yaparken öncesinde tasarım veya buluşun bir benzerinin daha önceden yapılıp yapılmadığından emin olunması gerekir. Burada buluş sahibinin titiz bir araştırma yapması gerekir. Çünkü ben…

Devamını Oku

İsim Patenti Alma

İsim patenti alma , o ürün veya hizmeti koruma altına almaktır. İsim patenti olarak geçen tarafınıza ait markanın tescil edilmesidir. Kullanılan veya kullanılacak olan markanızın isim patenti için başvuru yaparak hemen koruma süresini başlatabilirsin…

Devamını Oku

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir

Endüstriyel tasarım, bir tasarımın endüstri sektöründe kullanılabilmesi ve sanayiye uyarlanabilmesi için yapılan tasarımları kapsamaktadır. Tasarım ürünlerinin üzerinde şekiller, çizgiler, süslemeler vb. unsurlar bulunuyorsa ve daha önce bu şekilde b…

Devamını Oku

Uluslararası Patent Sorgulama

Uluslararası patent sorgulama işlemi, patentin alınıp alınmadığı veya hangi ülke sınırları içerisinde alındığını belirten bir aşamadır. Patent tescili yaptırmadan önce kişi veya kurumun patent sorgulama işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Çünkü patent…

Devamını Oku

Online Patent Sorgulama

Günümüzde her işlem için kurulmuş olan web siteleri vardır. Patent, marka, isim hakkı ve faydalı model gibi işlemlerin sorgulama ve bilgileme işlemleri için kurulmuş online patent sorgulama sitesi de bunlardan biridir. Bu siteler üzerinden patent işl…

Devamını Oku

Marka Tescil Fiyatları

Marka kişi veya firmaların isim, logo, renk, kelime ve kişi adlarını başkalarından ayıran her türlü işarettir. Marka tescili ile markanızı ya da logonuzu koruma altına alarak tüm kullanım haklarını elde edebilirsiniz. Marka başvuruları şahıs ya da şi…

Devamını Oku

Marka Tescil Başvurusu Nereden Yapılır?

Marka tescil başvurusu için, bireysel olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak, dilerseniz vekil atayarak, dilerseniz de karar patent firması aracılığı ile başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Marka tescil işlemlerinde karar patent size hızlı v…

Devamını Oku

İsim Hakkı Sorgulama

Yer almış olduğunuz sektörde istikrarlı bir başarı yakalayabilmenizin ilk adımlarından biri de hizmet ve ürünlerinizi en güvenli bir biçimde lanse edecek güçlü ve doğru bir isme sahip olmanızdır. Benzersiz ve ayırt edici profesyonel bir isme sahip ol…

Devamını Oku