MENÜ

Endüstriyel Tasarım Tescil İtirazı

Tasarım Tescili İtiraz Süreci

Tasarım Tescili İtiraz İşlemleriBaşvuruya konu tasarım ya da tasarımlar müracaat sonrası öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 6769 sayılı Kanun kapsamında belirlenen inceleme kriterleri çerçevesinde incelenir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ret edilmesini gerektiren bir durum söz konusu olmadığı takdirde resmi tasarım bülteninde yayınlanarak 3. Kişilerin itirazına açık bir döneme sunulur.

Tasarım başvuruları Türk Patent tarafından yayınlandıktan sonra itiraz süreci 3 aydır. İlgili başvuruya itiraz için bu süre içinde itiraz gerekçesi hazırlanarak Kurum’a sunulması gerekmektedir. İtiraz gerekçeleri Türk Patent tarafından kontrol edildikten sonra başvuru sahibine itiraz tebliğ edilir. İtiraza karşı görüş için 1 aylık süre verilir. Bu süre sonrasında gelen itirazın inceleme için Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna sevk edilir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu inceleme sonucunda “ tescilin devamı ”  ya da “ kısmen devamı ” yönünde olabileceği gibi “ tescilin hükümsüzlüğü ” yönünde de karar verebilir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından verilen karar Kurumun nihai kararıdır. Bu karara Kurum nezdinde itiraz hakkı bulunmamaktadır. İptaline karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine dava açılabilir.

 

Tasarım Tescili İtiraz İşlemleri

İlan edilen tasarım için gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları, itiraz gerekçeleri ile birlikte tasarımını tesciline karşılık Türk Patent Enstitüsüne itiraz edebilirler. İtiraz yazılı olarak ve 6 ay içinde yapılmak zorundadır. Türk Patent Enstitüsü itirazı inceler; itiraz haklı bulunursa tasarım tescil belgesi iptal edilebilir veya itiraz reddedilir.

Tasarım bülteni her ayın birinde yayımlanır. Tasarım başvurularının 3. şahısların dikkatine sunulması amacıyla 6 süre ile yayımlanan resmi bültendir.

Endüstriyel tasarım müracaatları sonrasında, şekli açıdan eksiklik bulunmayan veya eksiklikleri zamanında tamamlanan tasarım tescil müracaatları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir.

 

Bu sicil kaydında şu bilgiler yer alır ;

  • Müracaat tarihi ve numarası
  • Tasarım tescil numarası, tescilin tarihi ve tasarımın yayınlandığı bülten tarihi ve numarası.
  • Müracaat türü, müracaatta yer alan tasarım miktarı.
  • Bulunuyorsa rüçhan hakkı
  • Tasarım hakkı malikinin kimlik bilgileri
  • Tasarımcı ya da tasarımcıların kimlik bilgileri
  • Vekil varsa, vekilin kimlik bilgileri ve vekil firmanın bilgileri
  • Tasarım ya da tasarımın uygulanacağı malın adı ve sınıfı
  • Devir, lisans, yenileme, adres değiştirme gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar
  • Tasarımın görselleri.

Tasarım tescili itirazı ile ilgili işlemleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Karar Patent olarak 16 yıldır Tasarım tescili, patent tescili, marka tescili ile ilgili işlemlerinde deneyimli ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Hemen hizmet almak için bizlere aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Karar Patent Tel : 0 216 441 36 00

Karar Patent Whatsapp : +90 555 983 19 87

Etiketler; tasarım tescili, tasarım tescili itirazı, tasarım tescili itiraz işlemleri


Hızlı Başvuru