MENÜ

Faydalı Model Başvuru Süreci

Faydalı Model Başvuru Süreci

Faydalı model tescili, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal bazda ve internet ortamında ürün ile ilgili benzerlik araştırması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda faydalı model için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekenler

faydalı model belge süreci, faydalı model belge alma süreci, faydalı model belgesi ne kadar sürede alınır, faydalı model süresiTescil için başvurmadan önce istenilecek olan tarifname, istemler, çizimler vb. şeylerin en üst seviyede hazır edilmesi gerekir. Faydalı model müracaatının, faydalı model için gerekli kıstasları taşıyıp taşımadığına (Türkiye için) Türk Patent Enstitüsü tarafından atanan uzmanın yaptığı inceleme ve araştırma sonunda karar verilir.

Türk Patent Enstitüsü’nün atadığı uzmanın yaptığı inceleme sonrasında faydalı model başvurusu bültende yayınlanmaktadır. Bülten yayını faydalı modelin üçüncü şahısların görüşüne açılmasını ve görüşlerini sunması amacıyla yapılmaktadır.

Faydalı Model Belgesi Hazırlanma Süresi

3 aylık bülten yayınından sonra tescil aşamasına geçilmektedir. Tescil aşamasında belge ücretinin yatırılması ile tescil işlemi tamamlanmakta ve belge basım aşamasına geçilmektedir.

Belgenin basılıp bizim aracılığımız ile size ulaşması sağlanmaktadır. Tescil işleminin tamamlanması ile faydalı modele konu buluş ile ilgili başvuru sahibinin 10 yıl koruması bulunmaktadır.

Faydalı Model Başvuru Süreci ile ilgili tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.

faydalı model belge süreci, faydalı model belge alma süreci, faydalı model belgesi ne kadar sürede alınır, faydalı model süresi


Hızlı Başvuru