MENÜ

Marka Tescil Çeşitleri

Marka Tescil Çeşitleri

Marka Tescil Çeşitleri 4 sınıfa ayrılmaktadır. Markaların bu şekilde sınıflandırılması birbirinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

  • Ticaret markaları
  • Hizmet markaları
  • Garanti markaları
  • Ortak Markalar

Markaların bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilmesi, markaların ayırt etme, ürün ya da hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki işlevleri bulunmaktadır.

Ticaret markaları

Bir şirketin / işletmenin üretimini ya da ticaretini yaptığı ürünler, başka işletmelerin ürünlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Ürünlerin üstünde ya da ambalajında kullanılan markalar, ticaret markalarıdır.

Hizmet Markaları

Bir işletme / şirketin hizmetlerini, diğer işletme/ şirketlerin hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Banka, hastane, reklamcılık, radyo – televizyon yayıncıların, otel, motel, pansiyonların, lokantaların, eğlence sektöründe hizmet verenlerin markaları, hizmet markaları kapsamına girer.

Garanti Markaları

Marka malikinin kontrolü altında, birçok işyeri / işletme tarafından, o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşeilerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Bu markalar örnek olarak TSE markası, ISO 9000, CE işaretleri gibi işaretler garanti markalarına iyi birer örnek teşkil edebilirler.

Ortak Markalar

İmalat, ticaret ya da hizmet işyerlerinden / şirketlerinden oluşan, bir topluluğun ürün ya da hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir.

Marka Tescil Çeşitleri ile iligli tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.

Marka Tescil Çeşitleri, ticari marka, hizmet markası, ortak marka, garanti markası, sektörel markalar, sektörel marka çeşitleri, ürün markaları,

 


Hızlı Başvuru