MENÜ

Marka Tescil Aşamaları

Marka Tescil Aşamaları

marka tescil aşamaları, marka tescil süreci, marka tescil işlemleriMarka Tescil Aşamaları, Markanızın Tescil aşamalarından önce marka tescili için gerekli olan belgeler göz atamakta yarar var. Öncelikle bunlara bakalım.

  1. Markanın sahibinin açık adresi, kimliği gibi kişisel bilgiler,
  2. Eğer marka bir şirket adına tescil edilecekse şirketin bilgilerini gösterir belge
  3. Marka örneği
  4. Yani markanın tüm özelliklerini gösterir bütün detay ve ayrıntılar. Yani şekiller, simgeler, işaretler, kelimeler, etiketler vb.
  5. Markayı tescil ettirenin vereceği özel vekâletname.

Ön Araştırma

Bu belgeleri hazırladıktan sonra, tescil başvurusu yapmadan önce bireysel olarak marka ile ilgili olarak bir ön araştırma yapmak ve markanın daha önce tescil edilip edilmediğini öğrenmek. Bu işlemi sitemizin " hemen markanızı araştırın " linki üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Veya Türk Patent ve Marka Kurumu dilekçe yazarak öğrenebilirsiniz. Burada amaç, marka araştırmasının yapıldığı tarihten önce tescil edilmiş markalar ile tescil ettirilmek istenen markanın karşılaştırılmasıdır. Yapılan ön araştırma sonrasında gerekiyorsa marka vekilinden, markanın tescil edilebilirliği hakkında, edilebilirlik yorumu alınmalıdır.

Başvuru ve Marka Tescil İşlemleri

Markanızın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ederek süreci başlatırsınız. Markanın tescil süresi yaklaşık olarak 10-12 aydır. Bu süre başvuru süreci, Türk Patent ve Marka Kurumunun incelemesi, markanın yayını ve tescil aşamalarından oluşur.

İnceleme Süreci

Marka, müracaat süresinden itibaren 3-4 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenir ve tescil kıstaslarına uyuyorsa markanın yayınlanmasına resmi markalar bülteninde karar verir. Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarınca ilk incelemesinden sonra, tescil edilebilirlik kıstasları bakımından uygun olmayan veya kısmen uygun olmayan bir vaziyet varsa Türk Patent ve Marka Kurumu müracaatı yapılan marka için “ RED” veya “KISMİ RED” kararı verebilir. Müracaatçı tarafından bu kararlara itiraz hakkı vardır.

Yayın aşaması

Başvuru ve inceleme sürecini geçiren markalar (Uygun bulunan ve reddedilmeyen) her ay Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan markalar bülteninde 3 ay süre ile askıda kalır. Bunun amacı üçüncü şahıslarca itiraz yapılacaksa bu üç aylık süre içinde yapılması içindir. İtiraz varsa Enstitü, itirazı inceler, haklı gördüğü takdirde markanın reddine veya kısmi reddine karar verebilir veya itirazı reddedebilir. Üç aylık sürede itiraz yoksa veya yapılan itiraz reddedildiyse markanın tesciline karar verilir.

Tescil Aşaması

Marka sayılan tüm aşamaları geçip tescil edilmesine karar verildikten sonra, tescil kararı müracaat sahibine veya vekiline bildirilir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen ücretin ödenmesinden sonra yaklaşık 2-3 ay içinde “Marka Tescil Belgesi” verilir.

Marka Tescil Aşamaları ile ilgili tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.

marka tescil aşamaları, marka tescil süreci, marka tescil işlemleri


Hızlı Başvuru