MENÜ

Marka Red Çeşitleri

Tescil için müracaat edilen markaların bazı sebeplerle tescilleri red edilebilir. Bu red iki türlü olur. Mutlak red ve kısmi red.

Mutlak ve Kısmi Red Sebepleri

  • İşletmenin ürün ve hizmetleri diğer şirket/işletmeden ayırt edici özelliği olmayan, çizimle görüntülenemeyen ve benzer şekilde ifade edilemeyen baskı yoluyla işaretler.
  • Aynı türdeki ürün ve hizmetlerle ilgili tescil edilen marka ya da tescil müracaatı yapılan marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar.
  • Ticaret sahasında ürün ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini gösteren işaret ve isimleri tek başına içeren markalar.
  • Ürünün özgün yapısını ve bu yapıdan ortaya çıkan doğal halini ya da teknik sonucu elde etmek için mecburi olan, kendisine ürünün şeklini veya ürüne asli değerini veren şekli barındıran işaretler.
  • Ürün ve hizmetin şekli, kalitesi, niceliği, üretim yeri ve coğrafi kaynağı gibi konularda toplumu yanıltabilecek markalar.
  • Yetkili kurumlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6.ncı maddesine göre reddedilecek markalar.
  • Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6.ncı maddesi dışında kalan fakat toplumu ilgilendiren, tarihsel, kültürel bakımdan topluma mal olmuş ve ilgili kurumların tescil müsaadesi vermediği işaret, amblem vb. barındıran markalar.
  • Maliki tarafından müsaade edilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6.ncı maddesi çerçevesinde tanınmış markalar.
  • İçinde dini değer ve sembol markalar.

Hızlı Başvuru