MENÜ

Marka Rakip Analizi

Serbest piyasa koşullarında hem üretim hem de ticaret yapan firmalar arasında rekabet her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle üretici firmalar zamanı verimli kullanarak ve kaliteyi ucuza üretmeyi amaçlamakta ve yatırımlarına yön verme dönemini yavaş yavaş geride bırakmaya başlıyor. Çünkü rekabetin sonu yoktur. Her gün yeni bir ürün veya ürünler ile ilgili maliyet azaltma yöntemleri keşfedilmekte ve uygulanmaya başlıyor. Durum böyle olunca rekabet ortamından uzaklaşmak için yalnızlaşmak, farklılaşmak gereksinimi ön plana çıkıyor.

Günümüzde birçok firma inovasyon konusunda düşünce bakımından ortak bir paydada buluşuyor. Fakat üretim maliyetlerinin ve süreçlerinin uzunluğu firmaları zorlamaktadır. Ancak rekabet ortamında değişimi farklılaşmayı yeniliği kabul eden firmaların ön plana çıkmayı gerçekten isteyen ve bu yolda çaba sarf edenler başarıyı elde etmeye başlamaktadır.

Birçok firma yeniliğin, değişimin avantajlarını bilse de bunun için gerekli maddi, manevi yatırımları yapmak konusunda ya ertelemekte ya da bütçe konusunda gerekli önemi göstermiyor. Sebebi ise Ar-Ge uygulamaları için yaygınlaşmış ve çok iyi bilinen sistemlerin olmamasıdır.

“MARKA ANALİZ” hizmeti kapsamında firmaların eğitim, piyasa analizi, ürün trendleri, yatırım trendleri gibi çalışmalarına veri sağlayarak destek vermek. Ulusal ve uluslararası markaların sektörel ve firma bazında değerlendirilerek; yüksek maliyet ve masraf gibi görülen önyargıların önüne geçerek sektördeki gelişmeleri izleyip ihtiyaç duyulan yenilikleri gerçekleştirmedeki avantaj ve faydayı ortaya çıkartan özel bir hizmettir

Ulusal çapta marka bültenlerinin sürekli olarak izlenmesi, analiz edilmesi ile müvekkillerimizin; markalarının benzer markalara karşı koruma altına alınması, firma takibi yapılması, firma takibinde aylık olarak marka başvurularının raporlanması, sektörel bazda marka trendlerinin takip edilmesiyle hizmet vermekteyiz.

Uluslararası çapta; belirlenen hedef ülkelerde marka bültenlerinin sürekli olarak izlenmesi ile müvekkillerimizin; markalarının benzer markalara karşı koruma altına alınması, firma takibi yapılması, firma takibinde aylık olarak marka başvurularının raporlanmasıyla hizmet vermekteyiz.

“PATENT ANALİZ” hizmeti kapsamında firmaların eğitim, piyasa analizi; ar-ge gibi çalışmalarına destek vermek. Ulusal ve uluslararası platformlardaki patentleri sektörel ve firmaya özel yaklaşımlarla değerlendirip; Yüksek maliyet ve masraf gibi görülen önyargıların önüne geçerek sektördeki gelişmeleri izleyip ihtiyaç duyulan yenilikleri gerçekleştirmedeki avantaj ve faydayı ortaya çıkartan özel bir hizmettir.

“PATENT ANALİZ” Uygulamasının Sağlayacağı Kazançlar

“PATENT ANALİZ” in firmanızın teknoloji ve ürün geliştirme stratejilerinde şahsi yol göstericiniz olarak düşünebilirsiniz.

  • Tescilli patentler ile farklılık oluşturarak karlılığın artmasını sağlamak.
  • Rakiplerin teknolojik çalışmalarını izleyerek teknolojiyi yükseltmek.
  • Ar-Ge yatırımlarınızın optimizasyonunu sağlayarak yeni ürünler üretmek.
  • Yapılacak olan inovasyon çalışmaları ile pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunmak.
  • Sistemli olarak yenilik yapılmasını sağlamak.

Hızlı Başvuru