MENÜ

Marka Bülten İtirazı

Marka Bülten İtirazı

Marka Bülten İtirazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan marka bülteninde yayınlanan markaların başka markalara olan benzerliği, eskiye dayanan kullanılmaları ve buna benzer marka hakları sebepleriyle itiraz edilebilir. Tescilli marka korumasında en önemli husus, marka bülteninde yayımlanan markalara itiraz edilebilmesi için, öncelikle marka müracaatının tespiti gerekir. Marka bülteninin takibi oldukça zordur.

Bu nedenle markaların, marka takip hizmeti almalarında yarar vardır. Marka takip konusunda yine Karar Patent güvencesi ile takip hizmeti almanız gerekmektedir.Karar patent bu konuda aylık yayınlanan 6000 ila 8000 arasında yayınlanan markalara özel bir yazılım ve uzman kadrosu ile incelemektedir. Marka takibi konusunda özellikle uzmanlaşmak için özellikle kadrosundan 8 kişiyi her ay yayınlanan bültenleri takip için kullanmaktadır.Takip konusunda Karar Patent den marka alan firmalar ve özellikle takip isteyen firmaların markalarını takip etmektedir.

Marka Bülten İtirazı, marka yayın kararına itiraz, marka bülten itirazı, enstitü kararına itiraz, markaya itiraz işlemi, marka bülteni itiraz işlemleri

Tescil sırasında Türk Patent ve Marka Kurumu'nun yaptığı araştırma neticesinde markaya yayın veya kısmı yayın kararı verilmişse Bülten süreci içinde 3. kişiler tarafından marka ile ilgili görüş belirtilerek, markanın kısmi veya tam reddi talep edilebilir. Marka yayın süresi üç aydır. Bu süre içinde itiraz yapılmazsa marka tescili kesinleşir. Bu süreden sonra yapılan itirazlar geçersizdir. TPMK'nın vermiş olduğu bu karara ankara fıkri ve sinai haklar hukuk mahkemesinden dava açmaktan başka ihtimal kalmamıştır.. Bu süreç de ortalama olarak 3 ila 4 yıl arasında değişmektedir.

Marka Bülten İtiraz İçin Gerekli Belgeler

  • Dilekçe: İtiraz Sahibi tarafından tanzim edilmiş (Karar Patent tarafından hazırlanmaktadır.)
  • Gerekçe Dosyası : İtirazın neden yapıldığına dair hazırlanmış (Karar Patent tarafından hazırlanmaktadır.)
  • Noter onaysız Karar Patent Vekaletnamesi
  • Banka dekontu(Karar Patent Ltd. Şti. heaplarına yatırmanız yeterlidir.)

Marka Bülten İtirazı ile ilgili tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.

Marka Bülten İtirazı, marka yayın kararına itiraz, marka bülten itirazı, enstitü kararına itiraz, markaya itiraz işlemi, marka bülteni itiraz işlemleri


Hızlı Başvuru