X

ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi


ISO OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) ve Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı kısaca iş güvenliği ve iş sağlığını korumak, işçi ve çalışanları korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Amaçlarını kısaca üç başlık altında toplamak gerekirse;

1 - Çalışanları Korumak : İşyerinin olumsuz ve kötü etkilerinden korumak, çalışmaları rahat ve güvenli bir ortamda yapmalarını sağlamak.

2 - Üretim Güvenliği : İş yerindeki iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeni ile meydana gelen iş gücü/iş günü kayıplarını en aza indirmek, iş veriminde artış sağlamak

3 - İşyeri Güvenliğini Sağlamak : İşyerinde/işletmede alınan önlemlerle, işyerini tehlikeye sokabilecek olayların (yangın, patlama, makine arızaları ve bunlara bağlı kazalar vb.) önüne geçebilmek amacıyla önlemler almak ve kazaları en aza indirmeye çalışmak.

OHSAS 18001 iş güvenliği ve iş sağlığı alanındaki gereklilikleri belirlemesinin yanında, diğer kalite ve standartlarla uyumlu bir standarttır. Bu nedenle diğer yönetim sistemleri ile uyum içinde çalışabilmektedir. İş ortamının sürekli iyileştirilmesi nedeni ile üretimi ve verimliliği de artmaktadır.

OHSAS 18001’in Alanları

 • İşyerindeki tehlike tanımlaması, risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin planlaması.
 • Yönetim programı
 • Sorumluluk ve yapı
 • Farkındalık, eğitim ve yeterlilik.
 • İletişim, danışma ve katılım.
 • Yapılan işlemlerin ve faaliyetlerin kontrol edilmesi.
 • Acil durum hazırlıkları ve provaları.
 • Performans takibi, izlemesi, ölçmesi ve değerlendirmesi.

OHSAS 18000 serisinde iki ana standart vardır. OHSAS 18001 işyeri değerlendirme ve belgelendirme için uygulanır, 18002 ise 18001’ in uygulama rehberi vazifesini yapar.

Sonuç :

 • OHSAS 18001 işyerindeki bütün personelin katılımıyla ve inisiyatif kullanarak muhtemel tehlikeleri önceden tespit edilmesini ve derhal ve eksiksiz olarak önlemlerin alınması hedefler.
 • OHSAS 18001 uygulamaları ile mevzuat yükümlülükleri paralellik gösterir.
 • Sektör ve ölçek gözetmez. Gönüllük esasına göre uygulanan bir sistemdir.

OHSAS 18001’ i Uygulayabilecek Kurumlar.

OHSAS 18001 ‘ i işletmede çalışanlar, alıcılar-müşteriler, halk sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tehlike ve riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için resmi bir yöntem uygulamayı isteyen bütün işletme ve kurumlar tarafından uygulamaya sokulabilir.

Genel bir standarttır. Bu nedenle küçük, orta ve büyük ölçekli ve her sektördeki bütün işletmelerde rahatlıkla uygulanabilir.

İlgili Hizmetler
İlgili Konular
İso 9001 Nedir

Standardizasyon çalışmaları sonucunda sanayi, ticaret ve tüketicilere katkı sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur. ISO 135 ülkenin ulusal Standart kuruluşlarının katkısı ve katılmasıyla,…

Devamını Oku

ISO 13485 Belgesi

ISO 13485 sisteminin amacı, AB uyum süreci esnasında tıbbi cihaz imalatçıları mevcut yasal yükümlülükleri, müşteri beklentilerini karşılamak, verimliliği artırabilmek ve kanuni bir dayanak bulmak amacıyla kalite sistemi kurmak ve bu oluşturulan kalit…

Devamını Oku

ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi

ISO Standart Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilen Çevre Yönetim Standardıdır. Bu çevre yönetim serisi kurum ve kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Kurum ve kuruluşların faaliyetlerinden kaynakla…

Devamını Oku

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

Gıdaların temiz, sağlıklı, besleyici olması gıda tüketicisinin temel talebidir. Bu istek ve talep kesin ve değişmez bir kalite ölçütüdür. Bu ölçüyü elde edebilmenin şartı ise Gıda Güvenliği Kontrol Sistemidir. Fakat bu süreç, çok uzun, sıkıntılı ve z…

Devamını Oku

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi

Bilgi dünyanın en değerli ürünüdür. Bilgi sahibi iseniz dünyaya hükmedebilirsiniz veya dünya savaşı çıkarabilirsiniz ya da hastalıklarla mücadele edip insanlığa yardım edebiliriniz. Bunun için şirketler ve işletmeler bilgileriniz saklamaya önem verir…

Devamını Oku

Ce Belgesi

CE işareti " Conformite European " kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı " European Conformity " , Avrupa Normlarına Uygunluktur. CE işareti kesinlikle marka değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğu anlamına gel…

Devamını Oku

TSE TSEK Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü 1964 yılında “Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkı) “ vererek ürün belgelendirmesini başlatmıştır. TSE’ nin bu uygulamasının ilk baştaki amacı, üreticilerin belirlenen standartlara uygun, yük…

Devamını Oku

KVKK Bilgilendirme Metni

Günümüzde bilgi paylaşımının büyük bir hız kazanması neticesinde 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza girmiş ve çıkan yönetmelikleri çerçevesinde de uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu kanun ve uy…

Devamını Oku