MENÜ

Tanınmış Meşhur Marka Nasıl Alınır?

Tanınmış Meşhur Marka Nasıl Alınır?

Türk Patent ve Marka Kurumu markaların halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini ve genel tanınmışlık düzeyini belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde değerlendirir.

Tanınmış meşhur marka başvurusu için markanın kullanımı ile ilgili donelerin sunulduğu bir dosya hazırlanma süreci mevcuttur.

Tanınmış marka başvuruları Türk Patent Ve Marka Kurumu’nda yılda iki kere toplanan bir kurul tarafından değerlendirilmektedir. Yapılacak başvuru kurul tarafından kabul edilebileceği gibi, reddedilme imkanı da mevcuttur. Olası başvurumuzun reddedilmesi halinde red kararına karşı, kararın tarafımıza tebliğinden itibaren iki ay içerisinde Türk Patent Ve Marka Kurumu’na itiraz edilebilmektedir. İtirazımız doğrultusunda yapılacak yeniden inceleme neticesinde, başvurumuz tekrar reddedilirse; bu karar kesin karar niteliğinde olduğu için söz konusu karara karşı Enstitü nezdinde yapılabilecek bir işlem kalmamaktadır. Bu durumda verilen red kararına karşı yetkili mahkemelerde dava açılabilme hakkınız saklıdır.


Hızlı Başvuru