MENÜ

Garanti Belgesi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un uygulanmasını göstermek amacıyla 13 Haziran 2014 Cuma tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ ne göre; Üretici-imalatçı ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik imal/ürettikleri ya da ithal ettikleri, Yönetmeliğin ekli listesinde bulunan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesinin, müşteriye verilmesinden ve verildiğinin ispatlanması satıcının yükümlülüğündedir.

Satılan ürüne ait faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti Süresi: Malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren minimum iki (2) yıldır. Veya yönetmelikteki listede belirtilen ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Garanti süresi başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş ise, malın/ürünün, üzerinde bu ölçüyü tespite yönelik bir yöntem/düzenek bulunması ya da yapısının/şeklinin bu değerin tespitine uygun olması gerekir.

Aksi takdirde garanti süresi asgari iki yıl olarak hesaplanır. Ürünün arızalanması ve tamirde geçen zaman bu süreye dâhil değildir.

Garanti belgesinde bulunması gereken bilgiler;

MADDE 7 – (1) Tüketici/son kullanıcılara teslim edilmesi gereken garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

 

 • Üretici veya ithalatçı firmanın ünvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile birlikte yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Satıcının ünvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 • Fatura tarih ve sayısı,
 • Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
 • Malın/ürünün tüketiciye teslim edildiği tarih ve yer,
 • Garanti süresi,
 • Azami tamir süresi,
 • Ürünün/malın bütün parçaları ile birlikte, tamamının garanti kapsamında olduğuna dair bilgi,
 • Kanunun 11 inci md. sinde tüketiciye tanınan haklara ait bilgi,
 • Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
 • Tüketicinin, şikâyet ve itirazlarını, başvurularını tüketici mahkeme ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine dair bilgi,
 • Ve varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

 

Garanti Belgesi Sorgulama: Aldığınız ürünün garanti belgesi olup olmadığını sorgulamak için bu linki https://www.turkiye.gov.tr/garanti-belgesi kullanabilirsiniz.

Garanti Belgesi Nasıl Alınır?

Üretilen veya ithal edilen ürün veya malın garanti belgesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Tüketici Koruma Müdürlüğüne müracaat edilir.

 • Firmaya ait yetkililerin imza sirküleri.
 • Öncelikle ürün veya malın garanti belgesi düzenlenmesi zorunla mallar listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
 • Garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ürün veya mallar listesinde ise hangi bölgede, kaç tane yetkili servis bulundurulması gerektiği öğrenilir.
 • Bulundurulması zorunlu yetkili servis sayısı kadar, teknik servisle anlaşma imzalanır.
 • Ürünün veya malın, üretici veya ithalatçısının adı yetkili servislerin TSE belgelerine yazdırılır.
 • Üretilen veya ithal edilen, ürün veya malın kullanma kılavuzu tanzim edilir.
 • Yapılan işlemlerle bağlantılı olarak” Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” “SSHYB” alınır.
 • SSHYB ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek garanti belgesi alınır.
 • Hazırlanan garanti belgesi, kullanma kılavuzu ve yetkili servis listesi ürün ve malla birlikte tüketiciye teslim edilir.

Satış Sonrası Yeterlilik Belgesi almak içinde ayrıca müracaat etmek gerekiyor.

SSHYB yurt içinde imal edilen – üretilen ya da ithal edilen sanayi ürünleri ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen ekonomik ömrü boyunca üretici – ithalatçı tarafından verilmesi gereken montaj, bakım, onarım hizmetleri için yeteri kadar teknik kadro, takım, teçhizat, yedek parça vb. bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve her yıl vize ettirilmek zorunda olan belgedir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 15 ve 31 md. lerine istinaden düzenlenen “


Hızlı Başvuru