MENÜ

CE Belgesi Danışmanlık Hizmeti

 • CE İşaretinin alınabilmesi için, ürünün kapsamına girdiği direktifler belirlenir.
 • Direktif veya direktifler tespit edildikten sonra ürünün direktif veya direktiflerin kapsadığı teknik standartlar tespit
 • Direktif veya direktiflerin kapsamındaki en uygun metot seçilir.
 • Ürün riskli gruba giriyor mu tespit edilir. Riskli gruba giriyorsa onaylanmış kuruluş (Notified Body) ’lardan uygun belgelendirme teklifleri alınır.
 • Ürünle ilgili olarak CE işaretinin istemiş olduğu standartlar da üretim yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • Ürünün yapısal risk ve tehlike analizleri yapılır. Yapılan analiz sonucunda ürünün güvenlik sorunu varsa gerekli modifikasyonlar yapılır.
 • Ürün gerekiyorsa akredite bir kuruluşa test ettirilir.
 • Üretim esnasında uygulanması gereken standart ve standartlar hakkında eğitim verilir.
 • Kalite yönetim sisteminde bulunan plan ve prosedürler hazırlanır.
 • Ürünün işletilmesi, montajı, son kullanıcı bakım ve el kitapları hazırlanır.
 • Ürünün etiketlenmesi ve işaretlemesi, uymakla yükümlü olunan direktif ve standartlara göre yapılır.
 • Ürünün teknik dosyası hazırlanarak 10 yıl süre ile saklanır. Dosyanın içeriğinde ürünle ilgili tüm teknik bilgi ve raporlar bulunmalıdır. Teknik Dosya, direktif ve standartların gösterdiği şekilde hazırlanmalıdır.
 • Ürünün CE Deklarasyonu hazırlanır. (Deklarasyon üreticinin ürünü direktif ve standartlarda ürettiğini beyan eder.)

Hızlı Başvuru